Orędzie o stanie Unii Europejskiej

Fot. ec.europa.eu

W środę 14 września 2022 r. o godz. 9:00 przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi swoje trzecie orędzie o stanie Unii. Wydarzenie będzie na żywo komentowane w Domu Europy we Wrocławiu.

Co roku we wrześniu szefowa Komisji Europejskiej wygłasza orędzie o stanie Unii na forum Parlamentu Europejskiego. W przemówieniu podsumowywane są osiągnięcia poprzedniego roku i prezentowane są priorytety na kolejny rok.

Przewodnicząca nakreśli, w jaki sposób Komisja zajmie się najpilniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoi Unia Europejska, oraz zaprezentuje koncepcje kształtowania przyszłości UE.

ec.europa.eu

Orędzie The View on State of the Union 2022 zostanie na żywo omówione podczas zamkniętego spotkania w Przedstawicielstwie Regionalnym KE przy ul. Widok 10 we Wrocławiu. Porozmawiamy z gośćmi i wyniki przedstawimy słuchaczom.

Audycja Bliżej Europy już 15 września po godz. 14:00. Naszym ekspertem będzie m.in. dr Paula Wiśniewska z Katedry Studiów Europejskich na UWr.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content