Obwodnice Bolesławca, Obornik Śląskich i Boguszowa-Gorc z rządowym dofinansowaniem

fot. Radio Rodzina

Dzięki pieniądzom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obwodnice Bolesławca, Obornik Śląskich i Boguszowa-Gorc otrzymają rządowe dofinansowanie. Stosowne umowy podpisali dziś Rafał Weber – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, marszałek Cezary Przybylski oraz członek zarządu województwa Tymoteusz Myrda.

– To kolejny dobry przykład współpracy pomiędzy rządem, a samorządem, mówi poseł na Sejm Paweł Hreniak.

Województwo dolnośląskie złożyło 3 wnioski w maju ubiegłego roku. W grudniu 2021 Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę inwestycji przeznaczonych do dofinansowania. Mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Obwodnice wyprowadzą ruch tranzytowy z terenów zabudowanych, uspokoją ruch samochodowy w miastach oraz przyczynią się do stworzenia nowego układu drogowego, łączącego drogi wojewódzkie z krajowymi – dodaje.

Poseł Paweł Hreniak mówi także na jakim etapie są pozostałe drogi, które mają być zrealizowane w regionie w ramach programu 100 obwodnic.

Kiedy ewentualnie Dolnoślązacy będą mogli pojechać nowymi obwodnicami?

– Inwestycje w infrastrukturę drogową to przede wszystkim bezpieczeństwo, a także poprawa komfortu w codziennym życiu. Konsekwentnie realizujemy więc oczekiwane przez mieszkańców województwa projekty. Cieszę się również, że oprócz finansowania unijnego oraz środków z budżetu województwa, udało nam się pozyskać na tego typu inwestycje pokaźne wsparcie rządowe – mówi marszałek Cezary Przybylski.

– W ramach dzisiejszej umowy przekażemy ponad 120 milionów złotych. Te trzy inwestycje będą wsparte środkami z Funduszu Rozwoju Dróg. To kolejny przykład na to, że rząd aktywnie angażuje się we wspieranie inwestycji samorządowych i lokalnych – dodaje Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dzięki nim na Dolnym Śląsku zapewnione środki finansowe z rządowego funduszu otrzymają:

Obwodnica Bolesławca – II etap tej inwestycji warty jest 64,6 miliona złotych, a przyznane dofinansowanie  sięga 60% wartości czyli 38,7 miliona złotych. W ramach zadania zaplanowano budowę północno-wschodniej obwodnicy Bolesławca o długości około 5,9 km z ciągiem pieszo-rowerowym. Inwestycja pozwoli na wprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowany miejscowości, co ograniczy hałas i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Aktualnie trwają prace projektowe – wybrano optymalny wariant przebiegu dla planowanego odcinka obwodnicy oraz złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

Obwodnica Obornik Śląskich – to inwestycja, dzięki której skomunikowane zostaną trasy A4 i S5. Jej wartość to 68,7 miliona złotych, a 60% dofinansowanie oznacza przyznanie 41,2 miliona złotych. Zadanie obejmuje nowy odcinek drogi o długości ok. 6,3 km zaczynający się przed skrzyżowaniem drogi wojewódzkiej nr 340 z istniejącą drogą gminną w pobliżu miejscowości Jary. Powrót na istniejący odcinek DW 340 nastąpi przed miejscowością Wilczyn nowo wybudowanemu rondu. Prace projektowe rozpoczęły się w marcu tego roku, a ich zakończenie planowane jest na IV kwartał 2023.

Obwodnica Boguszowa-Gorc – warta 66 milionów złotych trasa otrzyma największe, 70% dofinansowanie, czyli aż 46,2 miliona złotych. W ramach zadania zaplanowano budowę obwodnicy o długości ok. 4,5 km. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content