8:10 Poranny gość: Krzysztof Smolnicki, Koalicja Czas na Odrę, Fundacja Ekorozwoju

12 sierpnia został wprowadzony zakaz wstępu do Odry w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Pierwsze informacje o śniętych rybach w Odrze pojawiły się pod koniec lipca. Jedną z badanych obecnie przyczyn skażenia jest wzrost zasolenia Odry i związane z tym pojawienie się w niej toksycznych glonów, tzw. złotych alg.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content