Informacja od DPWIS o działaniach na Odrze

fot. Radio Rodzina

W dniu 26.08.2022 r. Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu przekazał informacje, że w związku z sytuacją śnięcia ryb w Odrze organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej woj. dolnośląskiego zintensyfikowały swoje działania w ramach posiadanych kompetencji, w poniżej wymienionych obszarach:

  1. zwiększenie nadzoru nad kąpieliskami oraz miejscami wykorzystywanymi do kąpieli w obszarze zagrożonym;
  2. monitorowanie ujęć wody przeznczonej do spożycia, ze szczególnym uwzględnieniem wytypowanych ujęć znajdujących się na Odrze lub w jej pobliżu;
  3.  zwrócenie szczególnej uwagi na wystąpienie zdarzeń zdrowotnych w populacji (w tym szczególnie zatruć, zakażeń pokarmowych, złego samopoczucia, objawów skórnych), które mogą być potencjalnie związane z sytuacją na Odrze;
  4. w związku z potencjalną możliwością pojawienia się na rynku zanieczyszczonych ryb wyławianych z Odry, przeprowadzenie w trakcie czynności kontrolnych analizy źródła pochodzenia sprzedawanych ryb.

Jednocześnie DPWIS poinformował, że w opisanych wyżej obszarach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content