Cztery samorządy razem dla ratowania Odry. Marszałkowie nadodrzańskich regionów podpisali Porozumienie

fot. Radio Rodzina

Dzisiaj podpisana została ponadregionalna deklaracja współpracy samorządów województw nadodrzańskich, której celem jest stworzenie wspólnego programu ratunkowego dla Odry. Powstanie zespół złożony m.in. z naukowców i przedstawicieli Polskiego Związku Wędkarskiego.

Porozumienie w sprawie przygotowania wspólnego i kompleksowego Programu Odbudowy Ekosystemu Rzeki Odry podpisali w Cigacicach nad Odrą w Województwie Lubuskim przedstawiciele regionów nadodrzańskich – Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz w imieniu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda członek zarządu województwa.

– Dla ratowania ekosystemu Odry, ale również długofalowej ochrony jej środowiska i prowadzenia działań, poprzez które uda się zapobiec zagrożeniu katastrofą ekologiczną w przyszłości, niezbędna jest współpraca wszystkich samorządów, przez teren których Odra przepływa. To również ważna kwestia wypracowania współpracy samorządów oraz rządu. Ten temat jest niezwykle istotny zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości, dlatego stworzymy system monitoringu Odry, dzięki któremu na bieżąco będziemy kontrolować jakość wodyZaangażujemy się również w przywrócenie ekosystemu Odry – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Długofalowa współpraca czterech województw

Samorządowcy uczestniczący w dzisiejszym spotkaniu deklarują partnerską współpracę. Jej podjęcie zaproponowali w ubiegłym tygodniu przedstawiciele Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Teraz pomysł został oficjalnie sformalizowany.

– Podpisane dziś porozumienie o współpracy przy odbudowie ekosystemu Odry wyznacza kierunki działania w zakresie poprawy stanu środowiska w rzece – informuje Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. –  Odra to nie tylko symbol, ale cały krwioobieg Dolnego Śląska. Jej kondycja to sprawa nas wszystkich, dlatego jako samorządowcy zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by nie dopuścić więcej do sytuacji, z jaką mierzymy się obecnie. To także nasze zadanie jako mieszkańców tego regionu. Rzeka jest naszym wspólnym dobrem – dodaje.

– Traktujemy Odrę ponadregionalnie. Nie odwrócimy tego, co się wydarzyło, dlatego teraz patrzymy w przyszłość. Obecnie najistotniejsza jest dla nas wspólna praca nad tym, aby odbudować życie w Odrze i wokół Odry. Musimy opracować takie rozwiązania, żeby szybko reagować, gdy znów pojawi się zagrożenie – mówi Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Założenia Programu Odbudowy Ekosystemu Rzeki Odry to między innymi:

  • przygotowanie i wdrożenie wspólnego programu (z uwzględnieniem jego zapisów w dokumentach planistycznych i strategicznych),
  • powołanie międzyregionalnego zespołu eksperckiego, którego celem będzie diagnoza ekosystemów i wyznaczanie kierunków działania w zakresie poprawy stanu środowiska w Odrze,
  • monitoring stanu sytuacji ekologicznej na Odrze (w tym monitoring jakości wody powierzchniowej w ramach uczelni wyższych ze wszystkich czterech województw),
  • wsparcie przy szacowaniu szkód powstałych w wyniku katastrofy ekologicznej na Odrze,
  • analiza ustawy Prawo Wodne pod kątem funkcjonowania współpracy samorządów, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz innych służb państwowych.

Konkretne wsparcie Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Kluczowa w odradzaniu się ekosystemu Odry i jej zarybieniu będzie rola Polskiego Związku Wędkarskiego. Samorząd Województwa Dolnośląskiego wesprze PZW, również poprzez zaopatrzenie w sprzęt. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej otrzyma natomiast 1 mln zł dofinansowania na zakup 10 samochodów ratowniczo-gaśniczych z przeznaczeniem do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych. Niezwykle ważna jest również aktywność organizacji pozarządowych działających na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie środowiska oraz współpraca z ekspertami akademickimi.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content