Kolej Dużych Prędkości — gmina Czernica w trasie, dosłownie

fot. Radio Rodzina

Centralny Port Komunikacyjny wzbudza wiele emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Jedną z gmin, w których toczy się żywiołowa dyskusja na temat, jest podwrocławska Czernica. 

Podróż z Wrocławia do Warszawy w około 105 minut, a z Wrocławia do Łodzi w godzinę? Będzie to możliwe dzięki powstającej Kolei Dużych Prędkości, nowej inwestycji kolejowej związanej z budową CPK.

Kilka dni temu informowaliśmy o konferencji prasowej, w czasie której poznaliśmy wariant inwestorski budowy linii łączącej Wrocław-Sieradz-Łódź. Jak się okazuje, trasa będzie przebiegać m.in. właśnie przez gminę Czernica. 

Zapytaliśmy Marcina Golańskiego, sekretarza gminy Czernica, czy możliwe jest dostrzeżenie na chwilę obecną korzyści płynących z wyboru wariantu 51 KDP. Jak wyglądał dialog z gminą i zamieszkującymi ją ludźmi?

Jaki wariant był preferowany przez włodarzy gminy i jej mieszkańców?

A jak brzmią zgłaszane przez mieszkańców opinie w sprawie wybranego wariantu?

Czy planowane są dalsze działania mające wpłynąć na modyfikację planowanego przebiegu trasy?

O wyrażenie swojego zdania zapytaliśmy też osoby zamieszkujące gminę.

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Centralnego Portu Komunikacyjnego, ruch pociągów ma generować stosunkowo małą uciążliwość dla otoczenia, nawet w porównaniu do zwykłej drogi krajowej. Dodatkowo skala ewentualnych wywłaszczeń i wyburzeń ma być znacznie ograniczona, a odszkodowania dla osób, które będą musiały zmienić miejsce zamieszkania, mają być wyższe niż wartość rynkowa nieruchomości. 

Będziemy obserwować zarówno dalszy dialog mieszkańców z przyszłymi budowniczymi KDP, a później także rozwój nowej linii, jak i jej oddziaływanie na nasz region. Pozostaje wierzyć, że szala wagi zysków i strat społecznych zachowa równowagę lub przechyli się na stronę osiągniętych korzyści.

inf. T. Król

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content