Kolej Dużych Prędkości — wybór wariantu inwestorskiego trasy

fot. Centralny Port Komunikacyjny

Konferencja prasowa zorganizowana przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny wyjaśniła kilka istotnych zagadnień związanych z wyborem wariantu inwestorskiego i przyszłą budową nowego odcinka KDP o długości prawie 200 kilometrów. Omawiany fragment trasy łączącej stolicę Dolnego Śląska z CPK to linia kolejowa rozpoczynająca się od Wrocławia, przez Sieradz i łącząca się z dalszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości w Łodzi.

mat. Centralny Port Komunikacyjny

Wspomniany wariant inwestorski to tzw. „Wariant 51” trasy. Pozostałe dwa noszą numerację 52 oraz 53. Głównymi zaletami W51 (bo tak skrótowo jest określany wybrany przez inwestora przebiegu linii) ma być maksymalne pogodzenie ze sobą celów przedsięwzięcia, zarówno tych społecznych, jak i technicznych, rozwojowych i nie tylko.

O zaletach i charakterystyce, jakimi wyróżnia się wariant 51 Kolei Dużych Prędkości, mówi Marcin Horała, sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP.

mat. Centralny Port Komunikacyjny

Jakie będą kolejne etapy procesu powstawania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji?

Zapytaliśmy też o to, jak wygląda wybór i przetarg w prowadzonym postępowaniu.

Istotną kwestią jest też czas, jaki potrzebny będzie na przeprowadzenie etapu przygotowawczego i samego powstania linii kolejowej.

Oprócz zagadnień związanych z projektowaniem, dokumentacją i realizacją przedsięwzięcia, niezwykle ważną kwestią jest sprawa protestów społecznych związanych z ewentualnym wywłaszczaniem właścicieli nieruchomości, które leżą na trasie wybranego wariantu, a także ewentualnymi wyburzeniami.

Jak wygląda obecnie dialog społeczny i co jest szykowane jako odszkodowanie dla osób, które będą musiały zmienić miejsce zamieszkania?

Jakie są szacunki co do skali wywłaszczeń?

Pojawiają się też obawy w zakresie uciążliwości Kolei Dużych Prędkości dla okolic, przez które pojadą pociągi. Prędkość eksploatacyjna, z jaką mają poruszać się pojazdy to aż 250 km/h co oznacza, że z Wrocławia do Warszawy dojedziemy już nawet w 1 godzinę 45 minut. Czy jest się czego obawiać?

Zgodnie z tym, co usłyszeliśmy, z jednej strony KDP i Centralny Port Komunikacyjny to duża szansa zarówno w zakresie szybszego transportu, nowych miejsc pracy i budowy nowoczesnego hubu transportowego w naszym kraju, a z drugiej strony obawy mieszkańców i tych, który może czekać wyprowadzka. Obecnie pozostaje nam śledzić przebieg dalszych prac przygotowawczych i procedowanie ustaw mających zabezpieczyć interesy właścicieli nieruchomości leżących na trasie linii.

inf. T. Król

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content