UPWr ze statusem Uniwersytetu Europejskiego

mat. prasowe

Decyzją Komisji Europejskiej międzynarodowe konsorcjum EU GREEN, do którego należy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu otrzymało status Uniwersytetu Europejskiego. To dla naszej uczelni duży prestiż i szansa na umiędzynarodowienia kierunków studiów, współpracę naukową i wymianę doświadczeń w obszarze innowacji.

EU GREEN, czyli Europejska Sieć Uniwersytetów na rzecz Zrównoważonego Wzrostu, Edukacji Włączającej i Środowiska to konsorcjum, w skład którego, poza Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu wchodzą: Universidad de Extremadura z Hiszpanii (lider konsorcjum), Université d’Angers z Francji, Universidade de Évora z Portugalii, szwedzki Högskolan i Gävle, South East Technological University z Irlandii, Otto von Guericke Universität Magdeburg w Niemczech, Università degli Studi di Parma we Włoszech oraz University of Oradea z Rumunii.

– Status Uniwersytetu Europejskiego dla UPWr to ogromny prestiż i szansa na umocnienie międzynarodowej obecności w obszarze edukacji i nauki – mówi prof. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. – To również duże zobowiązanie, wynikające z realizacji strategii przyjętej przez konsorcjum EU GREEN.

W strategii podkreśla się zrównoważony rozwój uniwersytetów, co dla dziewięciu członków konsorcjum oznacza kluczową rolę edukacji. UPWr poprzez wiedzę i doświadczenie swoich studentów, naukowców i absolwentów będzie ambasadorem idei zrównoważonego rozwoju szczególnie w obszarach dobrze uczelni znanych, czyli nauk rolniczych i weterynaryjnych.

– Mam nadzieję, że ten wymagający projekt sprawi, że na korytarzach naszej uczelni będą coraz częściej słyszane różne języki świata, będziemy chętnie odwiedzani przez naszych zagranicznych partnerów, a nasi studenci i naukowcy będą mieli szansę edukacji i rozwoju na europejskich uczelniach – mówi prorektor ds. umiędzynarodowienia prof. Anna Chełmońska-Soyta.

Jak podkreśla prorektor, konsorcjum ma charakter instytucjonalny, co z jednej strony w perspektywie ma poprawić umiędzynarodowienie kierunków na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu z drugiej zaś ma wspomagać inne aktywności akademickie m.in. w obszarze życia studenckiego, współpracy naukowej i w obszarze B+R poprzez wspólne projekty, dzielenie dobrych

praktyk i wzajemną współpracę. W przyszłości, zgodnie z ideą uniwersytetów europejskich,

konsorcjum może pogłębić więzi instytucjonalne tworząc m.in. wspólne jednostki, wzajemne udostępnianie infrastruktury czy budowania wspólnego kampusu.

Uniwersytety Europejskie to sieć uczelni na terytorium Unii, które umożliwiają studentom uzyskiwanie stopni poprzez łączenie studiów w kilku krajach UE i przyczyniają się do rozwoju międzynarodowej konkurencyjności uczelni europejskich. Pierwsze konsorcja wybrano w 2019 roku. Było ich 17, rok później do sieci weszły kolejne 24.

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła wyniki tegorocznego naboru. Do sieci Uniwersytetów Europejskich weszło 13 polskich uczelni. Sześć z nich działa już w międzynarodowych „sojuszach” od 2019 roku, cztery przystąpiły do sojuszy kontynuujących działania od 2019, a trzy są w nowych konsorcjach. To właśnie wśród tych nowych sojuszy jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.  A konkurencja była ogromna, ponieważ złożono aż 31 wniosków.

mat. prasowe


Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content