Ochrona przyrody we Wrocławiu. 26 postulatów Koalicji „Wrocławska Ochrona Klimatu”

fot. Radio Rodzina

Jedną z najświeższych inicjatyw mających z jednej strony zwrócić uwagę na konieczność przeciwdziałania skutkom ocieplania się klimatu, a z drugiej zmotywować do realnych działań zmierzających do zabezpieczenia bezcennych przyrodniczo obszarów Wrocławia jest ”Dziki Wrocław — Dzika Przyjemność”, organizowana przez Koalicję Wrocławska Ochrona Klimatu.

O Koalicji mówi Weronika Mazurek, przedstawicielka organizacji.

Oprócz działań mających zarówno zwiększyć świadomość społeczeństwa, jak i uwagę rządzących, na ochronę przyrody, środowiska i przyczyny oraz skutki ocieplenia klimatu, Koalicja ma konkretne cele i propozycje metod ich osiągnięcia. 

O motywacji do podejmowania działań mówi Jakub Janas, przedstawiciel Stowarzyszenia Akcja Miasto.

W ramach kampanii prowadzone będą działania rzecznicze, początkowo skierowanie wspomnianych już 26 wniosków do Prezydenta Wrocławia, a w dalszej kolejności — w zależności od odpowiedzi Prezydenta — wniesienie wniosków uchwałodawczych do Rady Miejskiej o ustanowienie kolejnych terenów chronionych. Dodatkowo odbędą się poświęcone akcji konferencje i protesty.

Co istotne, działania mają mocne podparcie merytoryczne.

Kolejnym elementem inicjatywy będzie kampania społeczna w postaci materiałów, które pojawią się w przestrzeni miejskiej — na billboardach, a także w mediach społecznościowych. 

Istotną częścią całego przedsięwzięcia będą działania edukacyjne, m.in. spacery na przyrodniczo cennych terenach, które miałyby zostać objęte ochroną.

Kampania ma ruszyć z początkiem sierpnia od kampanii billboardowej oraz konferencji prasowej, która ma odbyć się 2 sierpnia na wrocławskim Rynku o godzinie 10:00.

Swoje wsparcie można wyrazić m.in. poprzez śledzenie stron Koalicji w mediach społecznościowych i dołączenie do dedykowanej grupy w serwisie facebook, ale nie tylko.

inf. T. Król

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content