KOGENERACJA współpracuje z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Foto: PGE Energia Ciepła

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE oraz Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej podpisały porozumienie o współpracy dotyczące wspólnych przedsięwzięć naukowo-dydaktycznych i praktyk studenckich.

W ramach podpisanego 25 lipca porozumienia strony zadeklarowały m.in. wymianę informacji naukowych, publikacji i materiałów dydaktycznych, udział w akcjach edukacyjnych i dydaktycznych, szczególnie w zakresie popularyzacji tematyki związanej z ochroną klimatu. KOGENERACJA umożliwi studentom realizację praktyk, staży zawodowych i prac dyplomowych.

Współpraca z Politechniką Wrocławską ma dla KOGENERACJI charakter priorytetowy. W lutym br. spółka podpisała porozumienie z Wydziałem Mechaniczno-Energetycznym, którego studenci od wielu lat odbywają praktyki we wrocławskiej elektrociepłowni, uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych, które umożliwiają im zapoznanie się z praktyczną stroną wybranej specjalizacji.

– Cieszę się, że rozszerzamy współpracę z Politechniką Wrocławską o kolejny jej wydział, szczególnie, że dotyczy to Wydziału Inżynierii Środowiska – mówi Andrzej Jedut, prezes KOGENERACJI. – Chcemy studentom prezentować nasze osiągnięcia w zakresie dbałości o środowisko, sposób funkcjonowania instalacji do odsiarczania i odazotowania spalin, produkcji ciepła z biomasy. W Siechnicach pod Wrocławiem prowadzimy budowę elektrociepłowni gazowo-parowej, która wpisuje się w strategię Grupy PGE zakładającej dekarbonizację obszaru ciepłownictwa. Celem strategicznych Grupy PGE jest wzrost udziału paliw niskoemisyjnych do 70 proc. w produkcji ciepła do roku 2030.

Prof. Bartosz Kaźmierczak, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska:

– Umowa z KOGENRACJĄ zacieśniania naszą dotychczasową współpracę i otwiera kolejne obszary wspólnej działalności naukowej i edukacyjnej. Nasz Wydział oferuje swój potencjał naukowy i badawczy, a nasi studenci zyskują unikalną okazję poznania praktycznej strony systemów i technologii ciepłowniczych oraz ochrony środowiska. Szczególne znaczenie ma dla nas to, że współpracujemy z dużym, lokalnym przedsiębiorstwem energetycznym o znaczącym wpływie na poprawę jakości środowiska w naszym mieście i wykorzystującym do tego najnowsze technologie ochrony środowiska.

Współpraca z KOGENRACJĄ dotyczy obszarów odpowiadających kształceniu i badaniom naukowym prowadzonym przez nasz Wydział. Studenci kierunku Inżynieria Środowiska są przygotowywani do działań inżynierskich z zakresu m.in. ciepłownictwa i ogrzewnictwa, efektywności energetycznej oraz OZE, a po studiach mogą uzyskać uprawnienia do projektowania instalacji z tego obszaru. Nasz nowy kierunek Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i Ochrona Klimatu daje wiedzę i umiejętności do działań z obszaru oczyszczania gazów, ochrony klimatu, monitoringu stanu środowiska oraz oceny wpływu obiektów przemysłowych i inwestycji na środowisko. Ogromnie cieszymy się z podpisanej umowy oraz z korzyści, jakie przyniesie ona obu Stronom porozumienia.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka zależna PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji, w aglomeracji wrocławskiej. KOGENERACJA składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie. Od 2000 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2016 r. w EC Wrocław uruchomione zostały instalacje odsiarczania i odazotowania spalin pozwalające na spełnienie rygorystycznych europejskich norm środowiskowych oraz znacznie poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 677 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content