Odwiedziny w Sobótce. Propozycje Ślężańskiego Ośrodka Kultury

fot. Radio Rodzina

Piękna pogoda, okres wakacji, a co za tym idzie, większa ilość czasu do wykorzystania na cele związane z rekreacją — sprzyja wyjazdom. Jeżeli planujecie Państwo wycieczkę na terenie naszego województwa, w swoich planach warto uwzględnić Sobótkę i jej okolice.

By poznać atrakcje i ofertę turystyczną tego miasta, odwiedziliśmy Ślężański Ośrodek Kultury, który w ramach swojej działalności organizuje szereg wystaw, tworzy miejsca umożliwiające interaktywne poznanie miasta, ale nie tylko.

O działalności tego podmiotu opowiedział nam jego dyrektor, Pan Michał Hajdukiewicz.

Co istotne, inicjatywy organizowane przez ŚOK, kierowane są zarówno do najmłodszych, jak i nastolatków, a także dorosłych i seniorów.

Do bieżących aktywności, z których mogą skorzystać mieszkańcy i odwiedzający Sobótkę, zaliczamy wystawy artystyczne, scenę umożliwiającą prezentację spektakli, kabaretów i nie tylko. W Sobótce działa też kino, które oferuje repertuar uwzględniający aktualny sezon — np. produkcje świąteczne i nie tylko.

Dodatkowym cyklem inicjatyw dedykowanych Sobótce są tzw. Dni Ślęży. Charakteryzuje się on wydarzeniami związanymi z kulturą i historią regionu, ale nie tylko.

Na tym jednak nie kończą się plany Ślężańskiego Ośrodka Kultury. W planach jest też utworzenie dodatkowych punktów na mapie miasta. Mają one za zadanie promować ważne historie związane z ważnymi historycznie osobami, które były powiązane z Sobótką.

Sobótka oprócz miejsca zapewniającego szeroki wybór wydarzeń kulturalnych lub rekreacji w postaci pieszych wędrówek w masywie Ślęży, jest jednym z miejsc leżących na szlaku św. Jakuba (Camino de Santiago). Co warte zauważenia, jest on też patronem tej miejscowości.

By ułatwić odnalezienie istotnych miejsc, a także sprawne przejście swoistego szlaku przez Sobótkę, miasto przygotowuje elementy ułatwiające wędrówkę. Dzięki temu w ciągu kilku godzin będziemy w stanie zobaczyć na własne oczy ciekawe punkty miejscowości.

inf. T. Król

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content