Długo oczekiwana droga w Godzieszowej oddana do użytku

fot. Radio Rodzina

Na początku lipca w miejscowości Godzieszowa, w gminie Długołęka miał miejsce odbiór drogi powiatowej nr 1371D. Zakres rzeczowy inwestycji objął roboty budowlane polegające na rozbudowie na odcinku od działki nr 31/3, obręb Godzieszowa do granicy powiatu wrocławskiego z powiatem trzebnickim. Inwestycja zrealizowana została na odcinku drogi o długości 1,45 km. Realizacja objęła wykonanie robót drogowych, polegających na rozbudowie istniejących pasów jezdni drogi powiatowej do szerokości zgodnych z obowiązującymi przepisami (6,0 m), przebudowę konstrukcji jezdni, budowę ciągów komunikacyjnych m.in. chodników (około 600mb) i ścieżki pieszo-rowerowej (około 715mb), dostosowanie konstrukcyjne i wysokościowe zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę zatok autobusowych (2 sztuki), przepustów pod drogą, poboczy i rowów. Ponadto zakres obejmował prace związane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej, roboty elektryczne, teletechniczne oraz rozbiórkę elementów pasa drogowego oraz obiektów tj. ogrodzeń, wiat przystankowych, budynku gospodarczego jak również nasadzenie drzew i obsadzenie terenów zielonych.

Uroczystego odbioru drogi dokonali Starosta Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego  Andrzej Szawan, Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego Wiesław Zając oraz przedstawiciele gminy Długołęka i wykonawcy robót.

Była to inwestycja długo wyczekiwana przez mieszkańców tej miejscowości, która podniosła komfort i przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania tego odcinka drogi.Zapewniła ponadto spójność sieci dróg publicznych poprzez rozbudowę drogi do parametrów pozwalających na bezpieczne poruszanie się pieszych, rowerzystów, pojazdów po drodze powiatowej w stronę powiatu trzebnickiego i miasta Wrocławia.

Wartość dofinansowania robót z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 2 344 731,68 zł (w zakresie kosztów kwalifikowanych), natomiast ostateczna wartość zadania wyniosła 5 978 444,27 zł.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content