Pracuje z niesłyszącymi od 11 lat. Rozmowa z ks. Tomaszem Filinowiczem, krajowym duszpasterzem osób niesłyszących

wroclaw-effatha.pl

Ks. Tomasz Filinowicz został nowym krajowym duszpasterzem osób niesłyszących. Funkcja ta istnieje od lat 50. Ksiądz Tomasz zastąpił na tym stanowisku ks. Łukasza Pasutę z diecezji katowickiej.

Ksiądz Filinowicz prowadzi Duszpasterstwo Niesłyszących i Niewidomych Archidiecezji Wrocławskiej. Jest założycielem Fundacji „Fonis”, wspierającej osoby niesłyszące.

Krajowy duszpasterz osób niesłyszących zwrócił uwagę na sposób mówienia o osobach niesłyszących. – W oficjalnej nazwie naszego duszpasterstwa jest zapis historyczny o osobach głuchoniemych i niewidomych. Ja częściej używam sformułowania Duszpasterstwo Osób Niesłyszących i Niewidomych – Jest grupa osób, która uważa, że należy mówić Duszpasterstwo Głuchych.

W niedzielnych Mszach Św. dla osób niesłyszących we Wrocławiu uczestniczy ok. 150-200 osób.

Jeśli duszpasterstwo wymaga czasu, to w przypadku osób niesłyszących ten czas musi być 2 razy dłuższy. We Wrocławiu pracuje z niesłyszącymi od 11 lat. Bariera językowa nie jest już taka wielka jak na początku, ale przygotowanie kazań wymaga większego wysiłku – dodaje ks. Tomasz.

Krajowe Duszpasterstwo Osób Niesłyszących i Niewidomych organizuje rekolekcje, pielgrzymkę i kursy języka migowego dla kapłanów. Całą rozmowę z ks. Tomaszem Filinowiczem usłyszą Państwo w czwartek w audycji Dziś w Kościele po godz. 13.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content