Nowe płatne miejsca postojowe zaczną działać we Wrocławiu od 1 sierpnia

Od 1 sierpnia zarówno w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, jak również w Strefie Płatnego Parkowania, zostanie zmieniona organizacja ruchu poprzez wyznaczenie nowych miejsc postojowych objętych opłatami.

Nowe miejsca zostały wyznaczone na wnioski Rad Osiedli – mówi Klaudia Piątek z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Regulacja parkowania poprzez wprowadzenie parkomatów ma przede wszystkim duże znaczenie dla mieszkańców, ponieważ wpływa na ich komfort zamieszkiwania w danej okolicy. Jest bezpieczniej i wygodniej, bo następuje większa rotacja, a dodatkowo poprawia się stan lokalnych dróg oraz ich najbliższego otoczenia.

W wielu miejscach osoby o ograniczonej sprawności ruchowej: starsze, z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózku, z wózkiem dziecięcym nie mają możliwości przejścia chodnikiem, bo tak gęsto zaparkowane są pojazdy. Dodatkowo postój pojazdów na chodnikach do tego nieprzystosowanych może prowadzić do ich szybszej degradacji.

Podobna sytuacja jest z zieleńcami, które są często rozjeżdżane i niszczone, a przecież zieleń stanowi jeden z najważniejszy elementów zwiększający atrakcyjność miasta, a dodatkowo chroni przed zanieczyszczeniami i hałasem ruchu miejskiego.

Abonamenty dla mieszkańców –  30 gr za dzień

Zameldowani mieszkańcy, których nieruchomości znajdują się w pobliżu Strefy Płatnego Parkowania, mogą wykupić preferencyjne abonamenty w cenie zaledwie 10 zł za miesiąc, 50 zł za pół roku lub 100 zł za rok.

Opłaty za postój można dokonać w parkomacie bilonem lub kartą płatniczą, ale zachęcamy wszystkich do korzystania z płatności mobilnych oraz dostępnych aplikacji SkyCash lub Pango, które można zainstalować bezpłatnie na telefonie – wyjaśnia Piątek z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Dla osób, które przyjeżdżają do Wrocławia z okolicznych miejscowości, Miasto przygotowało 2 566 miejsc postojowych na 30 parkingach Parkuj i Jedź, które zlokalizowane są m.in. na wlotach do Wrocławia, przy węzłach przesiadkowych, pętlach tramwajowych, czy przystankach kolejowych.

Więcej informacji na temat Strefy Płatnego Parkowania, wysokości opłat, abonamentów na stronie www.spp.zdium.wroc.pl.

mat.pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content