Bp Juszczak członkiem Rady Stałej UKGK

Fot. BP KEP

Podczas Zgromadzenia Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), które odbyło się w dniach 7-15 lipca 2022 r. w Przemyślu, wybrano członków Rady Stałej Synodu Biskupów UKGK. Jednym z nich został biskup eparchii wrocławsko-koszalińskiej, Włodzimierz Juszczak.

Członkami wybrano ponadto: bpa Bohdana Dziuracha, egzarchę apostolskiego dla Ukraińców obrządku bizantyjskiego w Niemczech i Skandynawii, bpa Borysa Gudziaka, arcybiskupa metropolitę Filadelfii, i bpa Jozafata Moszczyka, biskupa czerniowieckiego. Radzie Stałej przewodniczy zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, arcybiskup większy kijowsko-halicki, Światosław Szewczuk.

Jednocześnie wybrano zastępców, którzy w razie wyjątkowej konieczności mogliby zastąpić członków Rady Stałej. Są to: bp Bryan Bayda, biskup Toronto i Wschodniej Kanady, bp Teodor Martyniuk, biskup pomocniczy tarnopolsko-zborowski, bp Jarosław Pryriz, biskup samborsko-drohobycki, bp Mychajło Bubniy, egzarcha Odessy.

Po zakończeniu Synodu Biskupów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, 16 lipca, odbyło się pierwsze spotkanie nowej Rady Stałej. Podczas tego spotkania biskupi podsumowali wyniki Synodu Biskupów, przeanalizowali jego przebieg oraz podjęli decyzje w innych sprawach należących do kompetencji Rady Stałej.

Należy zaznaczyć, że Rada Stała Synodu Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego składa się z grupy biskupów działających w imieniu Synodu Biskupów i jest organem doradczym zwierzchnika tego Kościoła.

Rada Stała składa się ze zwierzchnika UKGK, który stoi na jej czele, oraz czterech biskupów mianowanych na pięcioletnie kadencje. Jednego z tych biskupów mianuje zwierzchnik Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, a pozostałych trzech – wśród których przynajmniej dwóch musi być biskupami diecezjalnymi – wybiera w tajnym głosowaniu Synod Biskupów. W tym samym czasie i w ten sam sposób mianuje się pozostałych czterech biskupów zastępczych, którzy zajmują miejsce członków Rady Stałej, jeśli ci nie mogą uczestniczyć w obradach. We wszystkich swoich działaniach Rada Stała kieruje się normami prawa ogólnego i partykularnego UKGK, Statutem Synodu Biskupów UKGK oraz Statutem Rady Stałej UKGK.

Źróło: ekai.pl

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content