Całodobowa opieka wytchnieniowa w Powiecie Wrocławskim

fot. Radio Rodzina

W dniu 27 czerwca 2022 r. w Domu Opieki Św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach odbyło się oficjalne otwarcie nowej formy działalności- całodobowej opieki wytchnieniowej z udziałem Starosty Powiatu Wrocławskiego Romana Potockiego, Wicestarosty Andrzeja Szawana, Przewodniczącego Rady Powiatu Wrocławskiego Piotra Chmurzyńskiego, Członka Zarządu Powiatu Wrocławskiego Wiesława Zająca, Dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ks. Dariusza Amrogowicza, Dyrektora Domu Opieki Św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach Marcina Seretnego, Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskiech Bogusława Jakowczyka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu Arlety Szmigielskiej, Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu Magdaleny Kuźnickiej oraz przedstawicieli Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego.

Z całodobowej opieki wytchnieniowej mogą skorzystać rodziny oraz opiekunowie osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy mieszkają w naszym powiecie. Z pomocy tej natomiast nie będą mogły skorzystać osoby wymagające opieki paliatywnej, które wymagają specjalistycznego sprzętu medycznego oraz leczenia.

Do dyspozycji podopiecznych są dwa pokoje 2-osobowe oraz jeden pokój 1-osobowy, wyposażone w łazienki przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
i telewizory. Maksymalny okres pobytu w mieszkaniu wytchnieniowym to 21 dni, okres ten może być podzielony na mniejsze części (minimalny – 3 dni).

Mieszkanie wytchnieniowe oferuje przerwę regeneracyjną dla osób, które opiekują się osobą z niepełnosprawnością przez 365 dni w roku. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodziny będą mogły skorzystać z odpoczynku, zebrać siły, by znów móc zająć się tymi, których kochają, a wolny czas przeznaczyć na zaspokojenie własnych potrzeb i spraw.

Cieszymy się, że powstało miejsce, które będzie służyć rodzinom zatroskanym i obciążonym opieką domową nad bliskimi, osobom które często są bardzo zmęczone taką opieką, ale nie mają do kogo zwrócić się o wsparcie.

Pobyt w mieszkaniu wytchnieniowym jest bezpłatny. Placówka oferuje całodobową opiekę, wyżywienie, wsparcie psychologiczne, a w razie potrzeby możliwość konsultacji lekarskiej.

Całkowity koszt realizacji programu wynosi 562.200 zł, w tym z Funduszu Solidarnościowego 459.200 zł, ze środków własnych 103.000 zł.

Więcej informacji dotyczących pomocy w ramach opieki wytchnieniowej uzyskać można w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 lub pod nr telefonu 71-72-22-060, 71-72-21-777.

Program realizowany jest do końca 2022 r.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content