List Marszałka Województwa do Samorządowców Dolnego Śląska

Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego wystosował list do samorządowców ws. podziału środków unijnych.

O inicjatywie marszałka mówi Michał Nowakowski – rzecznik Urzędu Marszałkowskiego.

Trwają negocjacje ws. kształtu budżetu unijnego. Program ma zostać podpisany pod koniec roku. Na Dolny Śląsk ma trafić ok. 11 mld złotych.

Poniżej publikujemy jego treść.

Szanowni Państwo, Samorządowcy Dolnego Śląska!

Wysoki poziom rozwoju Dolnego Śląska, który osiągnęliśmy jako region zawsze był zasługą pracowitości Dolnoślązaków i zaangażowania oraz współpracy samorządowców gmin, powiatów i województwa.

W przestrzeni publicznej ostatnio pojawiło się szereg informacji podważających zakres merytoryczny, transparentność i partnerstwo tworzenia Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, które starają się te prace zaburzyć. Prawda wymaga niezmanipulowanej wiedzy o prowadzonym procesie negocjacji nowego unijnego budżetu dla Dolnego Śląska.

Skutecznie wynegocjowaliśmy rekordowy budżet unijny dla naszego regionu w wysokości prawie 11 miliardów złotych. Z pierwotnie przyznanej dla Dolnego Śląska kwoty budżetu UE w wysokości 870 mln euro wynegocjowaliśmy więcej niż jej podwojenie – osiągając prawie 2 mld 300 mln euro. 

Prowadząc negocjacje unijnego budżetu w Brukseli czy w Warszawie przede wszystkim zawsze prowadziliśmy dialog z samorządami, partnerami społecznymi i gospodarczymi, tutaj, na Dolnym Śląsku. Wspólnie pracowaliśmy nad założeniami dotyczącymi kierunków wsparcia funduszy unijnych. Przyjmując za nadrzędną zasadę partnerstwa prowadziliśmy spotkania grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządów, nauki, sektora gospodarczego, partnerzy społeczni oraz organizacje pozarządowe. Prowadziliśmy również szerokie konsultacje społeczne programu. Na etapie projektowania zapisów FEDŚ 2021-2027 otrzymaliśmy pozytywne opinie od Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Transparentnie przygotowany Program Regionalny FEDŚ został w połowie marca br. przekazany Komisji Europejskiej. Przestrzeganie zasady partnerstwa, odzwierciedlone w liczbie spotkań i podjętych działań grup roboczych oraz zaangażowaniu samorządu województwa w wypracowanie projektu programu regionalnego zostało pozytywnie ocenione przez przedstawicieli Komisji Europejskiej podczas naszych rozmów w Brukseli w kwietniu br.

Podnoszony przez niektórych samorządowców brak opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dla naszego programu regionalnego był spowodowany działaniem dwóch spośród sześciu korporacji samorządowych – Związku Miast Polskich, w którego zarządzie znajdują się prezydenci Legnicy, Wałbrzycha i Wrocławia oraz Unii Metropolii Polskich, której członkiem jest Miasto Wrocław. Jednocześnie należy nadmienić, że opinia strony rządowej dla naszego programu była pozytywna. Za blokadę uzgodnienia stanowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego są odpowiedzialne te same osoby, które teraz ten argument politycznie wykorzystują przeciwko Dolnemu Śląskowi.

Kolejną kwestią wymagającą sprostowania jest krytyczna narracja wobec uwag, które Komisja Europejska przesłała do naszego projektu programu regionalnego. Wszystkie województwa otrzymały od Komisji Europejskiej podobną liczbę uwag do przesłanych programów regionalnych. Proces negocjacji z Komisją Europejską, jest zupełnie naturalny i nie jest precedensem sugerowanym przez niektórych samorządowców.

Dolny Śląsk otrzymując 490 uwag nie jest regionem, który dostał ich najwięcej. Liczba ta jest porównywalna z liczbą oraz zakresem merytorycznym uwag, przekazanych pozostałym województwom. Liczba uwag zgłoszonych przez Komisję Europejską do programów regionalnych wahała się od 360 (program woj. pomorskiego) do 537 (program woj. łódzkiego).

Uwagi Komisji Europejskiej są normalnym elementem procesu negocjacyjnego i należy postrzegać je jako sugestie, adnotacje i komentarze do zapisów naszego programu, które nie podważają jakości jego zawartości. Szczegóły dotyczące uwag KE przekazujemy w załączniku.

Działania podważające transparentność, partnerstwo i krytykujące tworzenie programu regionalnego oraz jego merytoryczną jakość – widoczne w publicznych wystąpieniach prezydentów Wałbrzycha, Wrocławia i Jeleniej Góry stawiają nasz region i nas jako wspólnotę w bardzo złym świetle, zarówno na forum krajowym jak i europejskim.

Naszą misją jako samorządu regionalnego jest praca na rzecz mieszkańców Dolnego Śląska. Nasz region to 169 gmin, 26 powiatów ziemskich, 4 miasta na prawach powiatu, ale przede wszystkim blisko 3 miliony mieszkańców. Dla nich powinniśmy zawsze w duchu dialogu i wzajemnego szacunku szukać tego, co łączy. Dialog i współpraca zawsze budują porozumienie. Jeszcze w tym miesiącu zapraszamy na kolejne spotkania w ramach grup roboczych, dotyczące unijnego wsparcia.

Cezary Przybylski

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content