Spotkajmy się na rowerze – kolejne odcinki Promenady Krzyckiej już gotowe!

mat.pras.

W dniu 6 lipca 2022 oddano do użytkowania wrocławianom kolejne odcinki Promenady Krzyckiej położone między ulicami Bardzką i Śliwkową oraz Ziębicką i Gazową. Z tej okazji Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, we współpracy z Biurem Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia, MPWiK Wrocław oraz firmą Nextbike przygotował nietypową przejażdżkę rowerową po promenadzie, podczas której można było posłuchać o jej historii oraz dalszych perspektywach projektu.

Od blisko dwóch lat mieszkańcy korzystają już z pierwszych odcinków promenady, powstałych między ulicami Borowską i Spiską oraz między Borowską a Bardzką. To ważne trasy nie tylko rekreacyjno – spacerowe. Wieczorami można spotkać tutaj nie tylko mieszkańców, którzy pojawiają się w tym miejscu bardzo tłumnie, aby pospacerować po promenadzie, ale również rowerzystów, rolkarzy i biegaczy.

Co roku na projekty związane z rewitalizacją Promenady Krzyckiej głosuje bardzo duża ilość mieszkańców – zaznacza Agnieszka Dusza, liderka projektów WBO. – Tylko na odcinki Bardzka i Śliwkowa oraz Ziębicka i Gazowa głosowało 12 tys. osób. To pokazuje, jak ważny i potrzebny dla Wrocławian jest ten projekt. Dziękuję Wam Wrocławianie!

Promenada Krzycka – historyczna koncepcja wpisana w aktualne potrzeby transportowe mieszkańców

Promenada Krzycka jest projektem, który idealnie wpisuje się w politykę zrównoważonej mobilności: jest zielony, pieszy, rowerowy i tak naprawdę sięga po dziedzictwo z czasów przedwojennych. Promenada powstaje historycznym szlakiem spacerowym tzw. Hugo Richter Weg, który biegnie wzdłuż torów kolejowych Towarowej Obwodnicy Wrocławia, który powstał na początku XX w. według pomysłu ówczesnego Dyrektora Ogrodów Miejskich Wrocławia – Hugo Richtera. W nowej odsłonie jest elementem spójnego systemu zieleni, łącznikiem pomiędzy istniejącymi parkami Grabiszyńskim
i Południowym oraz nowo-powstałymi parkami na wschodzie, aż do osiedla Tarnogaj. To też świetne zaplecze dla takich osiedli jak Grabiszyn Gajowice Borek Krzyki Partynice Ołtaszyn Wojszyce Gaj
– podkreśla prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Ścieżka spacerowa Hugo Richter Weg założona została z inicjatywy Wrocławskiego Towarzystwa Upiększania Miasta w 1893 r. i stanowiła istotny element systemu tras spacerowych otaczających południowe śródmieście, który był kształtowany od początku XX w. Obejmował on tereny zieleni oraz bulwary nadrzeczne zachowane do dziś, a także ogrody działkowe i tereny sportowe zakładane na peryferiach ówczesnego Wrocławia.

Promenada Krzycka, to wyjątkowe miejsce, to wyjątkowy system terenów zieleni, który łączy wiele parków, zieleńców, skwerów, polan oraz nieoczywistych przestrzeni, które traktujemy, jako miejsca do codziennych spacerów i aktywności – dodaje dr inż. Łukasz Dworniczak, architekt krajobrazu oraz autor „Koncepcji rewaloryzacji Promenady Krzyckiej we Wrocławiu”. – Ale jeżeli zajrzymy w opracowania historyczne, to były one już wcześniej zaplanowane, jako system terenów rekreacyjnych
i wypoczynkowych dla mieszkańców przedwojennego Wrocławia. Na całe szczęście zostały zachowane, a dzisiaj mają szansę na rewitalizację
.

Bardzka-Śliwkowa oraz Ziębicka-Gazowa – nowe odcinki Promenady Krzyckiej

Docelowo Promenada Krzycka ma przebiegać na trasie ok. 7,5 km i prowadzić od ul. Grabiszyńskiej do ul. Gazowej na Tarnogaju. Łącznie z nowymi trasami (Bardzka-Śliwkowa oraz Ziębicka-Gazowa) wykonano już odcinek na długości 2,9 km i wydano kwotę 6,38 mln zł. Są to:

  • odcinek Spiska – Borowska – 675 metrów
  • odcinek Borowska – Bardzka – 1 320 metrów
  • łącznik z promenadą na odcinku Spiska od nr 64 do nasypu kolejowego – 320 m
  • odcinek Bardzka – Śliwkowa oraz Ziębicka – Gazowa – 730 metrów
  • rewitalizacja Górki PaFaWag

Oddawane dzisiaj dla mieszkańców Wrocławia odcinki biegną po północnej stronie nasypu kolejowego między ulicami Bardzka – Śliwkowa oraz Ziębicka – Gazowa – wyjaśnia Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. – Budowa ok. 730 m trasy pochłonęła 1,75 mln zł
i obejmowała budowę drogi rowerowej na odcinku od ul. Bardzkiej do ul. Śliwkowej o dł. ok. 290 m, budowę ciągu pieszego na odcinku od ul. Bardzkiej do ul. Śliwkowej o dł. ok. 290 m, budowę drogi rowerowej na odcinku o dł. ok. 110 m, budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Ziębickiej do ul. Gazowej o dł. ok. 330 m, budowę oświetlenia oraz odwodnienia.

W ramach inwestycji utworzono również „Strefę wejściową” na Promenadę Krzycką przy ul. Ziębickiej. Dzięki czemu w tym miejscu ustawiono stojaki na rowery, ławki oraz kosze. Ważnym elementem dla zachowania spójności całej koncepcji promenady były też nasadzenia. Tylko na tych dwóch odcinkach posadzono 74 szt. drzewa, takie jak dąb szypułkowy, klon, jawor, wiąz polny, klon zwyczajny oraz 5 188 szt. krzewów.

mat.pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content