Ważne wsparcie dla przedsiębiorców – relacja z konferencji

fot. Radio Rodzina

W opinii ekspertów, Powiat Wrocławski to jeden z najprężniej rozwijających się obszarów w Polsce. Obecnie krajobraz gospodarczy powiatu tworzy ponad 158 tys. firm, które bez wątpienia są istotnym kołem napędowym jego rozwoju. Wśród nich jedną z najliczniejszych grup stanowią mali i średni przedsiębiorcy.

Mając tak cenionego i ważnego partnera u boku, jako Zarząd Powiatu Wrocławskiego co roku podejmujemy szereg inicjatyw wspierających sektor MŚP na naszym terenie, zapewniając im np. szeroki dostęp do wiedzy i informacji. Co ważne – współpracujemy w tym zakresie z wieloma partnerami i instytucjami otoczenia biznesu, co bez wątpienia wpływa na wysoką jakość oferowanych form wsparcia – mówi starosta Roman Potocki.

Przykładem takiej współpracy jest ostatnia konferencja dla przedsiębiorców, zorganizowana wspólnie przez Powiat Wrocławski i Dolnośląską Izbę Gospodarczą w dniu 23 czerwca w siedzibie starostwa. Powiat Wrocławski podczas konferencji reprezentował starosta Roman Potocki, wicestarosta Andrzej Szawan oraz członek Zarządu Wiesław Zając. Wydarzenie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne. W pierwszym panelu przedsiębiorcy mogli zapoznać się z działaniami Powiatu Wrocławskiego w zakresie wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego.

Drugi blok tematyczny został zorganizowany w ramach promocji projektu pilotażowego pt. „Aktywna kobieta”, który jest finansowany z rezerwy Funduszu Pracy w ramach Konkursu ”Stabilna praca – Silna rodzina”, organizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Przedsiębiorczy Powiat Wrocławski

Kreowanie lokalnej polityki rozwoju gospodarczego przez władze samorządowe nie może odbywać się bez udziału samych przedsiębiorców. To założenie leży u podstaw decyzji związanej z powołaniem Rady Biznesu Powiatu Wrocławskiego, która jako organ doradczo-konsultacyjny Zarządu Powiatu Wrocławskiego wspiera samorząd w działaniach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z najważniejszymi działaniami Rady Biznesu podczas prezentacji wygłoszonej przez jej przewodniczącego Sławomira Hryniewicza, inicjatora powołania Rady, który jest również przedsiębiorcą i radnym Powiatu Wrocławskiego. Obok wsparcia informacyjnego samych przedsiębiorców (wysyłka newsletterów, organizacja spotkań z udziałem ekspertów), Rada Biznesu angażuje się także w działania wspierające samorząd w realizacji polityki edukacyjnej na swoim obszarze.

Przykładem takiego działania jest projekt pn. „Klub Młodego przedsiębiorcy”, którego założenia podczas konferencji przedstawiła Joanna Brodowska, opiekun Rady Biznesu z ramienia Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego. Celem projektu jest przygotowanie uczniów szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat Wrocławski, do przyszłej roli przedsiębiorców, a także do sprawnego poruszania się po rynku pracy. W pierwszej edycji projektu, zrealizowanej w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w roli mentorów i nauczycieli wystąpili sami przedsiębiorcy – członkowie Rady Biznesu Powiatu Wrocławskiego. Podczas trzech spotkań z przedsiębiorcami młodzież zgłębiła tajniki prowadzenia działalności gospodarczej, a także otrzymała praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych. Realizacja projektu jest bardzo wysoko oceniania zarówno przez samych uczniów jak i kadrę nauczycielską, co jest wystarczającą motywacją do kontynuacji projektu również w innych szkołach, prowadzonych przez Powiat Wrocławski.

Co ważne – na kanwie projektu rodzą się także inne ciekawe inicjatywy. Podczas konferencji jej uczestnicy byli świadkami podpisania umowy pożyczki, udzielonej jednemu z uczniów, uczestniczących w projekcie „Klub Młodego Przedsiębiorcy”, przez Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych w Sobótce. To właśnie prezes Zarządu SKSM Janusz Kozyrski, członek Rady Biznesu, podczas zajęć prowadzonych w ramach projektu „Klub Młodego Przedsiębiorcy”, zaoferował tę konkretną formę wsparcia finansowego uczestnikom projektu, dając tym samym doskonały przykład realizacji założeń społecznej odpowiedzialności biznesu.

Aktywna kobieta

Druga część konferencji została w całości dedykowana promocji projektu pn. „Aktywna kobieta”. Projekt „Aktywna kobieta” to pilotażowy program, realizowany w okresie od 10 lutego 2022 roku do 31 października 2023 roku przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu – Lidera projektu, inicjatora oraz jego wykonawcę, we współpracy z Partnerami: Dolnośląską Izbą Gospodarczą oraz instytucją szkoleniową Human Partner Sp. z o.o.

Słowo wprowadzenia do projektu wygłosił podczas konferencji Mariusz Żebrowski, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, która jest Partnerem projektu, odpowiedzialnym za jego promocję. Szczegóły dotyczące projektu przedstawiła podczas spotkania Jowita Cetnar-Kupracz z DIG. Projekt „Aktywna kobieta” pozwala na przetestowanie kompleksowego narzędzia, które pozwoli firmom zatrudniać nowych pracowników w formie telepracy. Grupa docelowa to kobiety, wyłączone z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi. Według raportu przygotowanego przez portal pracuj.pl, 35% Polaków badanych pracuje obecnie zdalnie lub hybrydowo i w dużej mierze jest to pokłosie zmian, które wymusiła na firmach pandemia COVID-19. Ideą projektu „Aktywna kobieta” jest ułatwienie przedsiębiorcom przystosowania się do nowych trendów, związanych z pracą zdalną. W ramach projektu przedsiębiorca deklarujący zatrudnienie osoby do pracy zdalnej, będzie mógł otrzymać voucher o wartości do 20 tysięcy złotych, który może zostać wykorzystany m.in. na zakup potrzebnego sprzętu, oprogramowanie, licencje, szkolenia i co ważne – na dofinansowanie półrocznego wynagrodzenia zatrudnionej kobiety.  Więcej o projekcie można przeczytać pod linkiem:

Obok prezentacji projektu „Aktywna kobieta”, podczas konferencji można było wysłuchać jeszcze kilku innych, interesujących prelekcji dotyczących: rozwoju kompetencji pracowników, przy wykorzystaniu technologii cyfrowych (prelekcja Marcina Kowalskiego, Prezesa Zarządu Human Partner Sp. z o.o.), pracy zdalnej (prezentacja Łukasza Chodkowskiego z firmy Dehora), wsparcia przedsiębiorców w zakresie tworzenia miejsc pracy (prelekcja Rafała Niewiadomskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu), a także zdobywania rynków zagranicznych (prezentacja Anny Pytel z Politechniki Wrocławskiej).

Przy tak bogatym programie konferencji i tak licznym udziale ekspertów, każdy z przedsiębiorców uczestniczących w konferencji mógł znaleźć coś dla siebie, wynosząc ze spotkania cenną wiedzę i praktyczne wskazówki, dotyczące zarządzania firmą. Z uwagi na zainteresowanie tematami, nie było to zapewne ostatnie takie spotkanie. Pozyskana wiedza i nawiązane kontakty z pewnością okażą się bardzo przydatne przy organizacji Powiatowego Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które, zgodnie z zapowiedzią władz Powiatu Wrocławskiego i Rady Biznesu Powiatu Wrocławskiego, odbędzie się prawdopodobnie już w przyszłym roku w siedzibie starostwa.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content