Dziewiąta rocznica ingresu abp Kupnego do katedry wrocławskiej

fot. Radio Rodzina

Kto wierzy nigdy nie jest sam – tymi słowami przywitał zebranych na Eucharystii dziękczynnej za dziewięć lat posługi abp Józefa Kupnego w archidiecezji wrocławskiej ks. Paweł Cembrowicz, proboszcz katedry pw. św. Jana Chrziciela. – Ksiądz arcybiskup z pewnością nigdy nie jest sam, gdyż otacza go miłość wielu dalekich i bliskich, a szczególnie przyjaźń świętych, wśród których są ogłoszone tydzień temu błogosławionymi siostry elżbietanki – dodał ks. Cembrowicz.

W homilii biskup Maciej Małyga, nawiązując do czytań biblijnych, zwrócił uwagę, że opisują one świat rozciągający się niejako pomiędzy dwoma punktami: świątynia Boga i miejsce kultu Baala. – Z jednej strony Bóg, z drugiej – kananejski bożek bogactwa, tego żeby więcej mieć, mniej być – mówił biskup pomocniczy wrocławski, dodając, że są takie sytuacje w życiu, kiedy wybór, przed którym staje człowiek redukuje się tylko do dwóch możliwości na zasadzie „albo – albo”, kiedy – jak podkreślił – nie wolno milczeć, gdyż milczenie jest zgodą na jedną z opcji. – Na takie rozdroża trafili mieszkańcy Judy oraz słuchacze Kazania na Górze: co wybrać Boga czy bogactwo bez Boga – podkreślił bp Maciej, zwracając uwagę, że człowiek w takiej chwili nie zawsze ma świadomość konieczności dokonania wyboru.

– Mówimy: „jeszcze nie jest tak źle”, albo „poczekamy aż się sytuacja wyjaśni”. Próbujemy szukać trzeciej drogi i unikać jednoznacznej odpowiedzi, jednak w takich sytuacjach Bóg posyła proroków, którzy mówią: „jak długi będziecie się chwiać na obie strony”. Znaczące jest milczenie tych, którzy próbują zachować neutralność, gdy ta nie jest już możliwa – kontynuował ksiądz biskup.

W dalszej części homilii bp Małyga zauważył, że Ewangelia jest pełna pogody i duchowej siły. – Pan Jezus wychowuje swych uczniów i uczennice do jednej troski: do troski o królowanie Boga – mówił wrocławski biskup pomocniczy. – Gdy gubimy się między Bogiem a mamoną, gdy zacierają się granice pomiędzy świątynią a pogańskim miejscem kultu, światło przynosi nam to jedno pytanie: „czego Ty chcesz Ojcze, miłujący świat?”, „jaka jest Twoja wola?” – zakończył kaznodzieja.

Posłuchaj homilii:


Wspólnie z metropolitą wrocławskim Eucharystię sprawowało kilkudziesięciu kapłanów z całej archidiecezji. Modlili się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Obecni byli również członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza z Dolnego Śląska, jako, że kilkudziesięciu z nich otrzymało w czasie Mszy św. z rąk abp. Kupnego posługę lektora i ceremoniarza.

Na zakończenie Mszy św. metropolita wrocławski podkreślił, że jego święto jest świętem całej archidiecezji. Zwracając się zaś do nowo ustanowionych lektorów i ceremoniarzy hierarcha poprosił, by mieli świadomość, iż są szczególnie wezwani do dawania świadectwa swojej przynależności do Jezusa. Dziękował ich rodzicom i najbliższym za to, że wychowują swoich synów w wierze i że są oni tak blisko ołtarza.


Ingres abp Józefa Kupnego do wrocławskiej katedry odbył się 16 czerwca 2013 r. Poprzedzony został spotkaniem w kaplicy Kurii Metropolitalnej, gdzie abp Kupny w obecności kolegium konsultorów okazał pismo nominacyjne, na mocy którego papież powierzył mu urząd metropolity wrocławskiego. Po stwierdzeniu jego autentyczności kanclerz sporządził protokół, pod którym złożyli swe podpisy nowy metropolita i obecni wówczas duchowni. Tym samym nowy metropolita kanonicznie objął rządy jako 59. biskup w dziejach archidiecezji wrocławskiej.

Podczas uroczystej Mszy św. ksiądz arcybiskup wygłosił swoje pierwsze kazanie do nowych diecezjan, które zwyczajowo ma charakter programowy. Dziękując za obecność władz państwowych i samorządowych, przedstawicieli świata nauki, kultury i mediów, abp Kupny zapewnił o swojej szczerej woli współpracy i dialogu ze wszystkimi, dla dobra mieszkańców tej ziemi, ojczyzny, narodu i państwa. Metropolita wrocławski przekonywał, że także do współczesnego człowieka Chrystus zwraca się z zapewnieniem: mam ci coś ważnego do powiedzenia. – Chrystus nie obraża się na nikogo, zaproszenie przyjmuje od każdego. Jedyną jego troską jest to, by zapraszającego obficie obdarować łaską i zbawieniem – mówił kaznodzieja.


Abp Kupny zachęcił do podejmowania dialogu w polskich rodzinach a także do wspólnej z dziećmi modlitwy. – Troszczcie się o właściwe przeżywanie niedzieli, niech udział w niedzielnej Mszy św. będzie najważniejszym wydarzeniem dnia. Niech w tym dniu nie braknie czasu dla dzieci, krewnych i przyjaciół – zachęcał nowy metropolita. Apelował też, by polskie rodziny przeznaczały więcej czasu na rozmowę w swoim gronie. – Niepokój budzi fakt, że coraz mniej jest dialogu między małżonkami, między rodzicami a
dziećmi – ubolewał abp Kupny. Podkreślił też, że trwałe więzi małżeńskie i rodzinne buduje się poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego i rozmowy. – Niejednemu kryzysowi małżeńskiemu, rodzinnemu, wychowawczemu można by było zaradzić, gdyby istniał dialog – zapewnił. Hierarcha zachęcał przy tym, by przestrzenią dialogu i miłości stawały się polskie parafie. Wskazywał na znaczenie dialogu pomiędzy duchownymi i świeckimi. W swojej inauguracyjnej homilii nowy metropolita wrocławski zwrócił również uwagę, że w zaangażowaniu na rzecz człowieka drogowskazem jest społeczna nauka Kościoła, która, jak zapewnił, nie jest jakimś dodatkiem, ale integralną częścią jego doktryny. Wyraził nadzieję, że we Wrocławiu, gdzie do niedawna dynamicznie rozwijana była społeczna nauka Kościoła, „odzyska ona swój dawny blask” i stanowić będzie ważną inspirację w poszukiwaniu rozwiązań problemów społecznych i gospodarczych.


– Dzisiaj brakuje nam miłości do Kościoła – zauważył abp Kupny dodając, że widoczna dziś krytyka Kościoła nie wynika z własnego doświadczenia. – Taką można jeszcze zrozumieć, chociaż i tu nie są uprawnione jakiekolwiek uogólnienia typu: wszyscy tak robią, wszyscy są tacy sami. Najczęściej jest to krytyka wbrew własnemu doświadczeniu, krytyka oparta jedynie na doniesieniach mediów – ocenił hierarcha.

Zachęcił następnie wiernych, by od Maryi uczyli się „miłości do tej wspólnoty, którą tworzymy, w której od chwili naszego chrztu żyjemy, miłości do Chrystusowego i naszego Kościoła”.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content