Rozpoczęły się 50. Wrocławskie Dni Duszpasterskie

fot. ks. Rafał Kowalski

Od adoracji Najświętszego Sakramentu w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela rozpoczęły 50. Wrocławskie Dni Duszpasterskie – jedno z najstarszych polskich sympozjów teologicznych. Tematyka tegorocznych wykładów, warsztatów oraz spotkań formacyjnych oscylować będzie wokół hasła „Wielka Tajemnica Wiary”.

O Wrocławskich Dniach Duszpasterskich mówi ks. prof. Sławomir Stasiak – rektor elekt Papieskiego Wydziału Teologicznego.

– Po raz pierwszy w historii Wrocławskich Dni Duszpasterskich zostały one zorganizowane w czerwcu, a nie jak to było do tej pory przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego – ks. prof. Włodzimierz Wołyniec – rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego oraz Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Ta zmiana podyktowana jest m.in. z tematyką wykładów, warsztatów i spotkań oscylującą wokół Eucharystii. W ten sposób inicjatywa ta wpisuje się w diecezjalne przygotowanie do świętowania 25. rocznicy Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego oraz wizyty św. Jana Pawła II we Wrocławiu, które swoje centrum będzie miało w czasie Uroczystości Bożego Ciała.

– 15 czerwca odbędzie się część warsztatowa – podkreśla ks. prof. Włodzimierz Wołyniec.

Otwierając tegoroczne WDD abp Józef Kupny poruszył temat katechizacji, przybliżając najpierw zebranym to, jak Kościół rozumie, ustanowioną przez papieża Franciszka posługę katechety, by następnie przejść do omówienia stanu katechezy w archidiecezji wrocławskiej. Hierarcha zaznaczył, iż zależało mu na tym, by jego wystąpienie było początkiem dyskusji w gronie katechetów i duszpasterzy, gdyż – jak stwierdził – problem jest poważny i niezbędne będzie podjęcie w tym zakresie stosownych decyzji. Powaga problemu wynika z faktu, iż według badań statystycznych diecezja wrocławska ma najniższy w Polsce odsetek uczniów uczęszczających na katechezę. Wynosi on 65,7%. – Te dane powinny nas alarmować – mówił abp Kupny, zwracając uwagę jak zróżnicowana pod tym względem jest sytuacja w Polsce. Są bowiem diecezje, gdzie odsetek ten oscyluje wokół 90%. To – zdaniem metropolity wrocławskiego – sprawia, że nie będzie możliwe wypracowanie wspólnych rozwiązań dla całego Kościoła w Polsce. – Ostatecznie każdy biskup będzie musiał rozeznać sytuacje na terenie diecezji, w której posługuje – tłumaczył ksiądz arcybiskup, zwracając uwagę, że coraz częściej pojawiają się sugestie ograniczenia katechezy w szkole do jednej godziny w tygodniu dla uczniów, przygotowujących się do bierzmowania, z założeniem, że druga godzina będzie odbywała się w parafii jako przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Ponadto do metropolity wrocławskiego docierają pomysły, by wprowadzić jedną godzinę katechezy w szkołach branżowych, ze względu na to, iż uczniowie tych placówek przebywają w szkole zaledwie kilka dni w tygodniu i realizują całkowicie inny program nauczania niż uczniowie liceów. Jednym z rozwiązań miałoby być także zmniejszenie katechezy do jednej godziny w tygodniu dla maturzystów. – Nie podejmujemy w tym zakresie jeszcze żadnych decyzji, jednak chciałbym, by osoby zaangażowane w duszpasterstwo nad tym problemem się pochyliło traktując go jako bardzo poważny – mówił abp Kupny, dodając: – Być może trzeba będzie pomyśleć o stworzeniu specjalnej grupy księży – katechetów przeznaczonych jedynie do katechizacji oraz pracy z dziećmi i młodzieżą i o przygotowaniu bardziej atrakcyjnego programu nauczania religii.

Osobnym problemem, zdaniem pasterza Kościoła wrocławskiego, jest spadająca liczba osób, które chcą katechizować. – Może warto powrócić do idei dwuletniego studium podyplomowego dla nauczycieli innych przedmiotów, wśród których jest przecież wielu dobrych chrześcijan, żyjących wiarą, często należących do różnych wspólnot, którym można powierzyć to zadanie – zaznaczył hierarcha, dodając – Zastanawiając się nad odnową duszpasterstwa i wytyczaniu nowych kierunków nie wolno nam w obecnym kontekście pominąć katechizacji.

Wrocławskie Dni Duszpasterskie są organizowane w stolicy Dolnego Śląska od 1971r. i jak mówi ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu stanowią nie tylko okazję do spotkania ludzi zaangażowanych w różne inicjatywy ewangelizacyjne i duszpasterskie, ale także do promowania uczelni teologicznej, jaką jest Papieski Wydział Teologiczny i zapraszania młodych do studiowania na wrocławskim Ostrowie Tumskim. Zdaniem rektora, Wrocławskie Dni Duszpasterskie stanowią też okazję do wymiany doświadczeń, poglądów, ale również uważa się je za istotny element formacji duchowej i intelektualnej dolnośląskich katechetów i duszpasterzy. Wśród prelegentów w tym roku znaleźli się m.in. ks. Wojciech Węgrzyniak, ks. Erwin Mateja oraz ks. Andrzej Żądło.  

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content