Jest wyrok w sprawie firmy Michalczewski. Stawka za przewóz pasażerów poszła w górę 

fot. Radio Rodzina

Podwykonawca MPK Wrocław – firma Michalczewski – otrzyma o 20 procent większą stawkę za swoje usługi – orzekł dziś sąd okręgowy. Do takiego wyroku dążyły obie spółki. Zmiana stawek leży w interesie wszystkich, zapewnia bowiem stabilność funkcjonowania komunikacji miejskiej i niezakłócone przewozy pasażerów.

Działalność spółki Michalczewski stała się nierentowna. Spowodowały to m.in. ogromne podwyżki cen paliw. Obecnych warunków prowadzenia działalności nie dało się przewidzieć w 2014 roku, gdy przewoźnik przystępował do przetargu.

Nie mają co do tego wątpliwości biegli powołani przez sąd. Uznali, że podniesienie stawki o 20 proc. za wozokilometr sprawi, że działalność Michalczewskiego zacznie być rentowna.

– Każdy przedsiębiorca startujący w przetargu powinien w oferowanej cenie uwzględniać zmienność rynku, w tym różne ryzyka. Jednak tego, co wydarzyło się w ostatnich kilkunastu miesiącach, nikt nie był w stanie przewidzieć – mówi prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder.

– Decyzja sądu jest dobra dla wszystkich i zapewnia stabilność funkcjonowania wrocławskiej komunikacji miejskiej – dodaje prezes MPK.

Biegli powołani przez sąd wykazali, że w trakcie realizowania umowy doszło do niemożliwych do przewidzenia zmian w realiach gospodarczych, które miały negatywny wpływ na wzrost kosztów realizacji umowy, a których zmian spółka Michalczewski nie mogła przewidzieć.

Prezes MPK Wrocław Krzysztof Balawejder dodaje, że potwierdzeniem tych okoliczności są rozstrzygnięcia niedawno ogłaszanych przetargów. Świadczą one o tym, że rynkowa stawka jest znacznie wyższa od tej, którą otrzymuje Michalczewski.

Obie spółki nie mogły jednak zmienić warunków kontraktu w trybie negocjacji. Michalczewski został wyłoniony w przetargu, a prawo zamówień publicznych nie daje możliwości zmiany zasad w trakcie obowiązywania umowy. Może to uczynić tylko sąd, co właśnie się stało.

– Dzisiejszy wyrok sądu pokazuje, że warto szukać rozwiązań, nawet tych najtrudniejszych i czasochłonnych – nie kryje ulgi Aleksandra Michalczewska, prezes Michalczewski sp. z o.o.

Firma Michalczewski to największy podwykonawca MPK Wrocław, który współpracuje z miejskim przewoźnikiem już od 2014 roku dysponując 69 autobusami i zatrudniając około 200 osób. Kontrakt zakończy się za dwa lata.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content