Za nami Kongres Firm Rodzinnych

mat. prasowe

Za nami 5. już edycja Kongresu Firm Rodzinnych, jednego z największych w kraju wydarzeń adresowanych do przedsiębiorców rodzinnych. Odnowa od nowa – to hasło przewodnie tegorocznego spotkania, którego tematyka dotyczyła odnajdywania się przedsiębiorców w świecie wstrząsanym przez zmiany.

– Dolnośląskie firmy cechują się zaradnością i różnorodnością. Często są już to firmy z ugruntowaną historią, które jako samorząd województwa staramy się promować i oferować im różnego rodzaju instrumenty wsparcia. Dziękuję sektorowi prywatnemu za wkład w rozwój naszego województwa – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Ostatnie dwa lata przyniosły szereg zmian, w tym gospodarczych i społecznych, które wstrząsnęły rynkami. Przedsiębiorcy muszą radzić sobie już nie tylko z rzeczywistością pandemiczną, lecz również z turbulencjami spowodowanymi przez wojnę w Ukrainie.

Tegoroczny Kongres Firm Rodzinnych „Odnowa od nowa” wychodzi naprzeciw tej złożonej sytuacji i ma na celu przedstawienie przedsiębiorcom wiedzy oraz skutecznych i już sprawdzonych rozwiązań, które będą mogli wdrożyć w swoich organizacjach. Jest to również przestrzeń do dyskusji nad nowymi zjawiskami i wymiany doświadczeń.

– Zmodyfikowane w ciągu ostatnich dwu lat koncepcje i modele biznesowe muszą zostać na nowo poddane ocenie i rewizji. Pojawia się przy tym mnóstwo pytań, na które nie ma jeszcze dobrych odpowiedzi. Dotyczą one konkretnych rozwiązań prawnych, rozstrzygnięć podatkowych, ale również dróg wyjścia, oceny korzyści i zagrożeń oraz poszukiwania ścieżek przyszłego rozwoju. Hasło tegorocznego Kongresu „Odnowa od nowa” nawiązuje do tej konieczności ponownego sprawdzenia przydatności swoich rozwiązań biznesowych i dokonania niezbędnych zmian – mówi dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB, inicjator i twórca Kongresu Firm Rodzinnych.

Program

Jak co roku w programie ramowym Kongresu wyłonione zostały główne obszary, wokół których odbywały się dyskusje z udziałem ekspertów, przedsiębiorców i zaproszonych gości specjalnych. W tym roku organizatorzy zaproponowali cztery główne obszary debat. Myśl, która im przyświecała to elastyczne szukanie szans i okazji do rozwoju, mimo trudnych i nieprzewidywalnych okoliczności.

Trendy, których firmy rodzinne nie mogą ignorować – zaprezentowane zostały aktualne trendy mające wpływ na zachowania i postawy klientów oraz samych przedsiębiorców. Wskazana została istota każdego z prezentowanych trendów, jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa, możliwości i sposoby wykorzystania trendu oraz pomysły, jak wykorzystać jego pozytywne skutki i zminimalizować zagrożenia.

Jak wygrać Polski Ład podatkowy dla siebie i firmy? – przedstawione zostały wprowadzone wraz Polskim Ładem zmiany przepisów i ich konsekwencje oraz praktyczne rozwiązania.

Życie zaczyna się po sukcesji – wyzwania dla sukcesorów, seniorów, pracowników i otoczenia – ta część Kongresu naświetliła wątpliwości, jakie pojawiają się po zakończeniu formalności związanych z procesem sukcesji, czyli przejęcia firmy przez następców. O ile zamknięcie kwestii formalnych przynosi uspokojenie wśród właścicieli, banku czy partnerów biznesowych, to jednocześnie wyzwala nowe obszary niepewności – seniorzy muszą zastanowić się co teraz ze sobą zrobić, pracownicy spodziewają się zmian i mogą bać się zwolnień a sukcesorzy obawiają się o swoją pozycję i czy poradzą sobie z wyzwaniami. Organizatorzy Kongresu na przykładzie wybranych polskich firm rodzinnych wskazali te problemy oraz działania, które pomogły je rozwiązać.

Nie ma makro bez mikro – o małych firmach inaczej – chociaż małe firmy rodzinne nazywane są „solą gospodarki rynkowej” stale muszą udowadniać swoje kompetencje, a ich atuty często pozostają niewidoczne dla dużych przedsiębiorstw. Tymczasem współpraca dużych i małych graczy może przynieść obopólne korzyści. W tej części Kongresu przedstawione zostały przykłady polskich firm rodzinnych, które z sukcesem budują godne naśladowania partnerstwa.

Podczas wydarzenia nie zabrakło wystąpień gości specjalnych – przedstawicieli świata nauki i biznesu, cenionych w kraju i na arenie międzynarodowej. Wręczone zostały również nagrody w Konkursie Promotor Przedsiębiorczości Rodzinnej, którego wyniki organizatorzy ogłoszą na Kongresie.

Organizatorem wydarzenia była Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu wraz z działającym przy uczelni Centrum Biznesu Rodzinnego. Partnerem merytorycznym jest Grant Thornton a sponsorem strategicznym PKO Bank Polski SA. Wydarzenie swoim patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content