Prof. Robert Olkiewicz nowym rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego

fot_DHull_s

Uniwersyteckie Kolegium Elektorów wybrało nowego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Nowym rektorem został fizyk, prof. dr hab. Robert Olkiewicz.

-Będę starał się nie zawieść zaufania, które otrzymałem – mówi prof. dr hab. Robert Olkiewicz. Nowy rektor podzielił się także swoimi planami dot. uczelni.

Kim jest nowy rektor?

Robert Olkiewicz (ur. 1962 r.) – polski fizyk, specjalizujący się w metodach matematycznych fizyki, podstawach matematycznych modeli statystycznych oraz układach kwantowych otwartych; nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Wrocławskim.

Urodził w 1962 roku we Wrocławiu. Po pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym w 1982 roku, podjął studia fizyczne na Uniwersytecie Wrocławskim, które ukończył z wyróżnieniem w 1987 roku. Następnie kontynuował studia doktoranckie z matematyki w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki o specjalności zastosowanie matematyki otrzymał w 1992 roku na podstawie pracy pt. Matematyczne konstrukcje związane z fazą Berriego, której promotorem był prof. Arkadiusz Jadczyk. Po doktoracie podjął pracę na macierzystej uczelni w Instytucie Fizyki Teoretycznej w charakterze adiunkta. W 1998 roku otrzymał nagrodę Ministrea Edukacji Narodowej za osiągnięcia naukowe. W 2000 roku Rada Wydziału Fizyki i Astronomii UWr nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie fizyki o specjalności fizyka matematyczna na podstawie rozprawy nt. Klasyczne i kwantowe półgrupy dynamiczne w opisie ewolucji układów fizycznych. Niedługo potem w 2004 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego, a cztery lata później profesora zwyczajnego. W 2004 roku także Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk fizycznych. Odbył staż naukowy w Imperial College w Londynie oraz był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta na Uniwersytecie w Bielefeld.

Poza działalnością naukowo-dydaktyczną na swojej macierzystej uczelni pełnił szereg istotnych funkcji organizacyjnych. W latach 2001–2005 kierował Zakładem Metod Matematycznych w Instytucie Fizyki Teoretycznej UWr, w kadencji 2005–2008 był dyrektorem tego instytutu, a od 2008 do 2012 roku dziekanem Wydziału Fizyki i Astronomii UWr. Był kierownikiem i głównym wykonawcą kilku grantów Komitetu Badań Naukowych, organizatorem dwóch Szkół Zimowych Fizyki Teoretycznej, 21. Sympozjum Maksa Borna, a w 2011 roku przewodniczącym komitetu organizacyjnego „Asia – Europe Physics Summit”. W 2012 roku został wybrany prorektorem Uniwersytetu Wrocławskiego ds. ogólnych, a w kadencji 2016-2020 dyrektorem ds. informatyzacji. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Fizyki Teoretycznej.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content