Letnie modernizacje i remonty w KOGENERACJI

fot. Radio Rodzina

Trwa kampania remontowa w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., należącym do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Do końca lipca ma zakończyć się remont kapitalny kotła i młynów węglowych bloku ciepłowniczego 1 we wrocławskiej elektrociepłowni.

Okres wiosenno – letni  to czas intensywnych działań w zakresie modernizacji i remontów całej infrastruktury w elektrociepłowniach. W przypadku KOGENERACJI dotyczy to trzech elektrociepłowni: Wrocław, Zawidawie, Czechnica.  

– Infrastruktura musi być w pełni sprawna i gotowa jesienią, gdy rozpoczyna się sezon grzewczy, a wiosna i lato to jedyny czas, gdy możemy przeprowadzić kompleksowe prace remontowe i modernizacyjne – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI. – Po zakończeniu kampanii remontowej wszystkie nasze urządzenia i instalacje będą miały nie tylko odtworzone standardowe parametry funkcjonowania, ale również nastąpi zwiększenie ich sprawności.

Od 9 maja trwa remont kotła jednego z bloków ciepłowniczych w elektrociepłowni Wrocław, największym zakładzie KOGENERACJI, który zaspokaja połowę zapotrzebowania wrocławian na ciepło. W sezonie grzewczym gotowe do pracy są tutaj 3 bloki ciepłownicze. Aktualnie najmniejszy z nich o mocy ponad 50 megawatów elektrycznych do 27 lipca jest w trakcie remontu. Tymczasem 5 lipca rozpocznie się również remont 100 megawatowego bloku ciepłowniczego nr 2. Przez 3 tygodnie za dostarczenie ciepła będzie odpowiedzialny blok nr 3. To bezpieczne rozwiązanie – w  planowaniu terminarza kampanii remontowej pod uwagę brana jest dotychczasowa historia i długoterminowe prognozy pogody na lato.    

Remontowany aktualnie kocioł ma blisko 40 m wysokości, czyli więcej niż 10-piętrowy wieżowiec. Do prowadzenia prac pomiarowych i remontowych niezbędne było ustawienie specjalnych rusztowań wewnątrz komory paleniskowej kotła. Realizowane badania to przede wszystkim diagnostyka rur oraz kolektorów zabudowanych na kotle – instalacji służących temu, aby woda przez nie przepływająca zamieniła się w parę i dzięki temu
w turbogeneratorze została wytworzona energia elektryczna i ciepło. W zakresie tegorocznego remontu kotła planowana jest wymiana odcinków rurociągów oraz około 200 kolan w przegrzewaczach pary i podgrzewaczu wody.

Przy remoncie bloku ciepłowniczego pracuje obecnie blisko 50 osób z dziesięciu firm podwykonawczych. Co ciekawe, osoby prowadzące badania i inne prace wewnątrz kotła, muszą być wyposażone w czołówki. W kotle jest ciemno. Podczas normalnej pracy działa tam gigantyczne palenisko, a wejście do wnętrza rozgrzanego kotła jest niemożliwe.

Sprawne funkcjonowanie elektrociepłowni zależy również od transportu materiałów do produkcji ciepła. Zakończyło się właśnie przedłużanie toru kolejowego i drogi komunikacyjnej na nabrzeżu rozładunkowym wrocławskiej elektrociepłowni. Skróci to czas rozładunku, umożliwiając jednoczesne manewry 11 wagonów (wcześniej 7 wagonów) i pracę kilku maszyn rozładowujących.

W drugiej wrocławskiej elektrociepłowni EC Zawidawie tegoroczne prace remontowe mają na celu poprawę sprawności eksploatacyjnej dwóch kotłów wodnych opalanych gazem ziemnym oraz agregatu kogeneracyjnego. Obecnie trwa również remont kapitalny jednego z kotłów w EC Czechnica w Siechnicach. Wszystkie prace remontowo-modernizacyjne w KOGENERACJI zakończą się w październiku br.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka zależna PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji, w aglomeracji wrocławskiej. KOGENERACJA składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie. Od 2000 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2016 r. w EC Wrocław uruchomione zostały instalacje odsiarczania i odazotowania spalin pozwalające na spełnienie rygorystycznych europejskich norm środowiskowych oraz znacznie poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 677 km. PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło dla dużych polskich miast, wśród których znajdują się: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz, Kielce i Szczecin. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu, Siechnicach i Gryfinie, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content