PGE uhonorowana Złotym Listkiem CSR POLITYKI

fot. Radio Rodzina

PGE Polska Grupa Energetyczna jako lider zrównoważonego rozwoju została po raz pierwszy wyróżniona Złotym Listkiem CSR POLITYKI w tegorocznej, jedenastej edycji zestawienia. Spółka została doceniona za przygotowanie i dostosowanie działalności PGE do wymogów regulacyjnych związanych z zarządzaniem obszarem ESG.

PGE wdrażając w 2020 roku nową strategię położyła szczególny nacisk na działania w kierunku zrównoważonej transformacji energetycznej z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz współpracy z interesariuszami. Obrany kierunek zmian i systematyczna realizacja wyznaczonych celów pokazuje, że jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce. Otrzymany po raz pierwszy Złoty Listek jest potwierdzeniem wywiązywania się z podjętych zobowiązań w obszarze społecznej odpowiedzialności – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE Polska Grupa Energetyczna od sześciu lat znajdowała się w gronie laureatów Listków CSR POLITYKI, ale Złotym Listkiem CSR POLITYKI została uhonorowana po raz pierwszy. Nagroda została wręczona za zrównoważony rozwój, będący kluczowym elementem strategicznych działań oraz za relacje z interesariuszami, a także cykliczne informowanie o swoich działaniach w raportach pozafinansowych i zintegrowanych, przygotowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami i niezależnie zweryfikowanych. Organizatorzy uwzględnili także realizowane przez PGE działania w zakresie ESG wzorowane na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach zarządczych oraz stosowanie międzynarodowych standardów. Jako istotny element zarządzania wśród czynników ESG wskazano także całościowy system zarządzania etyką w organizacji, aspektami pracowniczymi oraz współpracę z partnerami opartą na zasadach zapisanych w Kodeksie etyki dla partnerów biznesowych.

Cieszę się, że wspólna inicjatywa Deloitte i tygodnika POLITYKA już po raz 11 pozwala zaprezentować polskie firmy najbardziej zaangażowane w strategiczne ujęcie ESG ze wskazaniem na liderów zrównoważonego rozwoju. Z jednej strony zależało nam na tym, by pokazać znaczenie wyzwań związanych ze zmianami klimatu, a w szczególności potrzebę transformacji klimatycznej w firmach. Z drugiej strony, mając na uwadze wojnę za naszą wschodnią granicą, chcieliśmy podkreślić znaczenie działań wspierających Ukrainę i zapytaliśmy o dobre praktyki podjęte przez firmy w tym zakresie. Polski biznes bardzo dobrze zdał egzamin z odpowiedzialności społecznej – powiedziała Irena Pichola, partner w Deloitte, lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, podsumowując kolejną edycję Listków CSR POLITYKI.

Do tegorocznej edycji zestawienia, realizowanego przez Tygodnik POLITYKA, firmę doradczą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu zgłosiło się 126 firm i aż 82 firmy zdobyły wyróżnienia. Złoty Listek CSR POLITYKI trafił do 21 firm, Srebrny Listek do 27, a Biały Listek do 35. Oceny zostały przyznane na podstawie analizy opartej na wypełnionej przez firmy ankiecie, opracowanej według wytycznych normy ISO 26000. Analizie poddawane są działania przedsiębiorstw z perspektywy działań środowiskowych, społecznych, oraz kwestii ładu korporacyjnego.

Wśród wyróżnionych firm ok. 90 proc. posiada aktualny, wdrożony i adekwatny dla działalności w Polsce dokument definiujący m.in. kierunki, priorytety, cele, mierniki i zadania związane z zarządzaniem firmą w sposób społecznie odpowiedzialny (CSR) i zrównoważony (ESG). W większości mają zdefiniowaną strukturę zarządzania tym obszarem, a odpowiedzialność została ulokowana na poziomie członka zarządu. Pokazuje to, jak ważne w ostatnich latach stały się aspekty ESG.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content