Inauguracja obchodów 40. rocznicy powstania Solidarności Walczącej 

mat. prasowe

Dzielni, pryncypialni, znakomicie zakonspirowani – ludzie Solidarności Walczącej byli solą w oku reżimowej bezpieki. Z czasem stali się niewygodni także dla tych, którzy wybrali kompromis z komunistami – tak o działaczach Solidarności Walczącej napisał dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

40 lat temu powstała we Wrocławiu Solidarność Walcząca – najbardziej zdeterminowana w walce o niepodległość Polski organizacja podziemna działająca w stanie wojennym. Z datą 13 czerwca 1982 r. ukazał się pierwszy numer pisma „Solidarność Walcząca” i to wtedy Polacy mieli pierwszą okazję zetknąć się z tą nazwą. Przez kolejne 8 lat kojarzyła się ona przede wszystkim z bezkompromisową walką z reżimem komunistycznym. W czwartek 2 czerwca rozpoczynają się we Wrocławiu obchody 40. rocznicy powstania Solidarności Walczącej. Pierwszym wydarzeniem w całej serii będzie złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą Kornela Morawieckiego, założyciela i osoby nr 1 w Solidarności Walczącej. Tablica została ufundowana przez Instytut Pamięci Narodowej, a jej uroczyste odsłonięcie w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego miało miejsce w zeszłym roku, w drugą rocznicę śmierci Kornela Morawieckiego.

Mówi dr Grzegorz Waligóra – główny specjalista – Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu.

Złożenie wiązanek kwiatów nastąpi o godz. 12:00. Tablica znajduje się w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim naprzeciw Sali Sejmikowej im. Kornela Morawieckiego. Po uroczystości w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim przejedziemy na Cmentarz Osobowicki, aby o godz. 13:00 złożyć wiązanki kwiatów na grobie Jana Maksymiliana Sokołowskiego, pułkownika dyplomowanego piechoty Wojska Polskiego, żołnierza Legionów Polskich i Armii Krajowej, kawalera Orderu Virtuti Militari i aktywnego działacza Solidarności Walczącej. Jego życiorys pięknie spina polskie dzieje – od Legionów do Solidarności Walczącej. Grób jest w procedurze wpisywania do ewidencji grobów weteranów i po dokonaniu wpisu zostanie zbudowany przez IPN nowy pomnik (planowane odsłonięcie 12 października 2022 r.). Działania Oddziału IPN we Wrocławiu w związku z 40. rocznicą powstania Solidarności Walczącej(1982–2022) można znaleźć na naszej stronie internetowej (https://wroclaw.ipn.gov.pl/wro/aktualnosci

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content