Setki milionów z podatków, darowizn i dotacji od KGHM dla dolnośląskich gmin i powiatów – dziś Dzień Samorządu Terytorialnego 

fot. Radio Rodzina

Współpraca i dobrosąsiedzkie stosunki – w Dzień Samorządu Terytorialnego KGHM składa gratulacje przedstawicielom gmin i powiatów Zagłębia Miedziowego i całego Dolnego Śląska. Spółka w 2021 roku przekazała na rzecz lokalnych samorządów ponad 500 mln zł z podatków – a to tylko jedna z form wsparcia dla mieszkańców regionu.

KGHM uczestniczy i aktywnie włącza się w inicjatywy samorządowe w gminach i miastach Zagłębia Miedziowego. Współorganizujemy wydarzenia kulturalne czy sportowe, przekazujemy darowizny na działania bliskie mieszkańcom czy dbamy o zdrowie oraz aktywność fizyczną. Dziękuję wszystkim Wójtom, Burmistrzom i Prezydentom miast oraz Starostom. Każdy z Was wnosi bezcenny wkład w budowanie silnej i nowoczesnej Polski – napisał w liście do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Podatki płacone na rzecz samorządów Zagłębia Miedziowego to nie wszystko. KGHM co roku przekazuje też znaczące kwoty gmin i powiatów na działania na rzecz mieszkańców. W samym 2021 roku było to aż 3 mln zł. Wsparcie przełożyło się m.in. na badania i konsultacje w poradniach specjalistycznych, zakupy sprzętu i pomocy do szkół, kampanie prozdrowotne, wyjazdy na baseny dla dzieci czy wymianę źródeł ciepła na proekologiczne. Dodatkowo gminy uzyskują wielomilionowe wsparcie wynikające z porozumień dotyczących nowych inwestycji w regionie.

KGHM współpracuje finansowo przy wielu inicjatywach prospołecznych w Zagłębiu Miedziowym. Wspólnie z samorządami miedziowa spółka organizuje konsultacje i porady na przykład w ramach Tygodnia Walki z Depresją. Z bezpłatnych zajęć skorzystało kilkaset osób. Do tego KGHM współfinansuje badania nastolatków, warsztaty dla rodziców czy nauczycieli. Przekazywane są również poradniki i materiały online dotyczące tematów wychowawczych.

Szczególnym wsparciem dla lokalnych samorządów jest Fundacja KGHM. W 2021 roku na realizację ponad 300 projektów przekazana została kwota ponad 20 mln zł. Pieniądze oprócz organizacji wydarzeń kulturalnych, ochrony zdrowia i wyposażenia szpitali, wsparły lokalne oddziały Ochotniczych Straży Pożarnych czy prace remontowe kościołów i innych zabytków w regionie.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content