Zmiany w organizacji ruchu na ulicach Piwnej, Miłej, Sportowej oraz Teatralnej

W najbliższych dniach na kilku ulicach wystąpią czasowe i docelowe zmiany w organizacji ruchu kołowego.

Na ulicach Piwnej i Miłej w tym tygodniu zaplanowano renowację oznakowania poziomego płatnych miejsc postojowych.

Na czas niezbędny do wykonania prac, wskazane odcinki obydwu ulic będą wyłączone z parkowania, pod rygorem odholowania pojazdu na koszt właściciela:

  • ulica Piwna25 maja malowanie oznakowania po stronie prawej

26 maja malowanie oznakowania po stronie lewej,

  • ulica Miła 25 maja malowanie oznakowania po stronie lewej,

26 maja – malowanie oznakowania po stronie prawej.

Na ulicy Sportowej w czwartek 26 maja, decyzją zarządzającego ruchem, zostaną wdrożone stałe ograniczenia w parkowaniu, od nru 2 do 18.

W piątek 27 maja skrzyżowanie ulic Teatralnej i Wierzbowej stanie się skrzyżowaniem równorzędnym, a ul. Teatralna zostanie objęta strefą ruchu uspokojonego „30 km/h”.

Zmiana zostanie wdrożona decyzją zarządzającego ruchem. Przypominamy o konieczności zachowania ostrożności przy przejeździe: na skrzyżowaniu równorzędnym obowiązuje zasada prawej ręki, ale tramwaj ma zawsze pierwszeństwo przejazdu. Tablice informujące o zmianie pierwszeństwa są ustawione w terenie.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content