Samorząd województwa dofinansował inwestycje w subregionie wałbrzyskim

mat. prasowe

Ponad 2,5 miliona złotych otrzymały wczoraj z rąk wicemarszałka Grzegorza Macko dolnośląskie gminy z subregionu wałbrzyskiego. Dotacje w postaci promes pochodziły z programów realizowanych przez samorząd województwa: Odnowa Dolnośląskiej Wsi, Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej oraz programu dotacji na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych.

– Bardzo się cieszę, że jako Samorząd Województwa kierujemy kolejne fundusze na subregion wałbrzyski. Od wielu lat zabiegamy o to, aby południe Dolnego Śląska mogło rozwijać się tak prężnie, jak pozostała część województwa. I to się właśnie teraz dzieje – mówi wicemarszałek Grzegorz Macko.

Spotkanie zostało zorganizowane w niedawno wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Chocieszowie (gmina Szczytna). W wydarzeniu uczestniczyli parlamentarzyści oraz kilkudziesięciu przedstawicieli samorządów z południa Dolnego Śląska. Promesy trafiły do:

Odnowa Dolnośląskiej Wsi

 • Szczytna – Budowa małej architektury w miejscu publicznym w Gminie Szczytna- plac zabaw w Wolanach wraz z zagospodarowaniem terenu w Chocieszowie, Łężycach, Stoszowie, Wolanach i Złotnie
 • Pieszyce – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Rozciszów, poprzez wykonanie barier ochronnych przy drodze gminnej w Lasocinie
 • Kłodzko – Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Krosnowicach wraz z zagospodarowaniem terenu
 • Radków – Remont Domu Sportowca oraz zagospodarowanie terenu przy boisku w Wambierzycach
 • Łagiewniki – Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaźwina
 • Świdnica – Budowa placu zabaw w miejscowości Makowice
 • Złoty stok – Budowa wiaty w Błotnicy – etap II
 • Stoszowice – Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu
 • Jaworzyna Śląska – „Montaż siłowni zewnętrznej wraz zagospodarowaniem terenów zielonych w miejscowości Nowice w Gminie Jaworzyna Śląska”
 • Dzierżoniów – Rewitalizacja zabytkowego pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu wsi Kiełczyn
 • Strzegom – Budowa placu zabaw we wsi Goczałków
 • Międzylesie – Przebudowa stadionu im. A.Skowrona w Międzylesiu
 • Lewin Kłodzki – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Lewina Kłodzkiego z uwzględnieniem terenów zielonych oraz miejsc postojowych
 • Nowa Ruda – Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej poprzez zakup strojów dla dziecięcego zespołu ludowego ” Mali Bożkowiacy”
 • Marcinowice – Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku świetlicy wiejskiej w Sadach
 • Kamieniec Ząbkowicki – Remont pomieszczeń dużej sali zaplecza gastronomicznego świetlicy wiejskiej w Pomianowie Górnym
 • Ząbkowice Śląskie – Zakup strojów ludowych dla potrzeb Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Ząbkowice Śląskie
 • Dobromierz – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Gniewków poprzez montaż oświetlenia oraz nasadzenie drzew wzdłuż drogi gminnej nr dz. 157/3

Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

 • Bielawa – Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie
 • Piława Górna – Budowa odcinka chodnika w pasie drogi gminnej nr 118064D ulicy Kośmińskiej w Piławie Górnej
 • Bystrzyca Kłodzka – Budowa oświetlenia drogowego ul. Willowa wraz z łącznikiem do ul. Strażackiej w miejscowości Bystrzyca Kłodzka
 • Kłodzko w. – Remont dwóch obiektów mostowych pieszo-jezdnych nad rzeką Biała Lądecka we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie
 • Szczytna – Poprawa bezpieczeństwa drogowego w ramach przebudowy ul. Szpitalnej w Szczytnej
 • Lewin Kłodzki – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Lewina Kłodzkiego poprzez przebudowę drogi gminnej
 • Międzylesie – Budowa oświetlenia drogowego w Domaszkowie, ul. Górna, dz. 601/1,715 – ETAP-2 oraz budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Różanka
 • Jaworzyna Śląska – Budowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 111240D w obrębie skrzyżowania ul. Towarowej w Jaworzynie Śląskiej
 • Stoszowice – Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę i modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Lutomierz – Lutomierz Kolonia
 • Złoty Stok – Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez montaż oświetlenia na ul. H. Sienkiewicza w Złotym Stoku

Melioracje (gminy)

 • Dobromierz – Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy
 • Dzierżoniów – Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie gminy Dzierżoniów w 2022r.
 • Jaworzyna Śląska – Konserwacja gruntowa w celu zachowania funkcji rowu melioracyjnego
 • Kamieniec Ząbkowicki – Konserwacja rowu melioracyjnego
 • Kłodzko – Melioracje Wodne Gmina Kłodzko 2022 r.
 • Łagiewniki – Konserwacja rowów melioracyjnych na obszarze Gminy Łagiewniki w 2022 roku
 • Lewin Kłodzki – Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Lewin Kłodzki w 2022 roku
 • Niemcza – Konserwacja gruntowa rowów R-H
 • Nowa Ruda – Konserwacja urządzenia melioracji wodnej w Czerwieńczycach
 • Pieszyce – Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w Gminie Pieszyce w 2022r.
 • Piława Górna – Konserwacja gruntowna rowów melioracyjnych w Piławie Górnej
 • Stoszowice – Bieżące utrzymanie rowu R-Piwoda z naprawą ubezpieczeń
 • Szczytna – Konserwacja urządzeń melioracji wodnej w Gminie Szczytna na terenie Sołectwa Słoszów
 • Świdnica – Konserwacja rowów melioracyjnych w obrębie Witoszów Dolny
 • Ząbkowice Śląskie – Konserwacja rowu melioracyjnego Braszówka w miejscowości Pawłowice
 • Ziębice – Konserwacja gminnych urządzeń wodnych w 2022 r.
 • Złoty Stok – Konserwacja rowów melioracyjnych R-T7 i R-T9 w Złotym Stoku
 • Marcinowice – Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych we wsi Wiry
 • Ciepłowody – Naprawa skarp rowu Jaworzyca, ob. Stary Henryków
 • Żarów – Konserwacja rowu w Żarowie – 2022

Łącznie: 2 544 126 zł

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content