Ks. prof. Stasiak nowym rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego

fot. Radio Rodzina

Ks. prof. Sławomir Stasiak został wybrany na rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu na kadencję 2022-2026.  Swój urząd Ksiądz Profesor obejmie 1 września br., po akceptacji wyboru przez Stolicę Apostolską. W rozmowie z Radiem Rodzina pytamy o wizję rozwoju uczelni.

– Planem, który został już ułożony w porozumieniu z Wielkim Kanclerzem, księdzem arcybiskupem jest przekształcenie Papieskiego Wydziału Teologicznego w Akademię – mówi ks. prof. Sławomir Stasiak.

– Na uczelni będą znajdować się trzy wydziały – dodaje rektor PWT.

– Chcielibyśmy stworzyć katedrę Współczesnych Form Przekazu Wiary – dodaje ks. prof. Stasiak.

Zapytaliśmy się ks. prof. Stasiaka jaką uczelnią jest Papieski Wydział Teologiczny.

– Wyróżnia nas także lokalizacja – dodaje ks. prof. Stasiak.

Ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak pochodzi z Roztocznika (diecezja świdnicka). Święcenia kapłańskie przyjął w 1990 roku we Wrocławiu. Studiował teologię w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (magister teologii, licencjat teologii), a następnie kontynuował naukę podczas studiów specjalistycznych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (doktor z teologii biblijnej) oraz w Rzymie w Pontificio Istituto Biblico (licencjat nauk biblijnych).

Po uzyskaniu magisterium z teologii posługiwał jako wikariusz w Bolesławcu (1990-1994), prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej (1998-1999), wicerektor w WSD w Legnicy (2003-2009), dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej (2009-2012) oraz koordynator Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej (2012-2013).

W 1994 roku, na podstawie pracy pt. „Idea wywyższenia w Starym Testamencie” otrzymał tytuł licencjusza nauk teologicznych PWT (teologia systematyczna). Studia doktoranckie prowadzone na KUL zakończył w 1998 roku pracą naukową pt. „Specyfika rzeczownikowych terminów eschatologicznych w Listach Pasterskich”, a w 2003 roku obronił pracę pt. „Gesù é signore del sabbato” i uzyskał tytuł licencjusza nauk biblijnych w Rzymie. W 2010 roku po napisaniu rozprawy pt. „Wywyższenie w listach św. Pawła na tle greckiej literatury klasycznej” otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych, a w 2012 roku profesora nadzwyczajnego PWT.

Od 1 października 2014 r. pełni funkcję Prorektora ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content