Jest projekt budowy zadaszonych kortów tenisowych przy ul. Pułtuskiej

fot. Radio Rodzina

Teren kortów tenisowych przy ul. Pułtuskiej od połowy lipca zeszłego roku został przekazany
spółce WCT Spartan, która zarządza obiektami sportowo-rekreacyjnymi we Wrocławiu.
Po opublikowaniu raportu z konsultacji społecznych i zapoznaniu się z opiniami mieszkanek i
mieszkańców Wrocławia nt. zagospodarowania terenu zieleni z kortami przy ul. Pułtuskiej,
spółka rozpoczęła prace nad wstępną koncepcją architektoniczno-urbanistyczną
zagospodarowania terenu.

Wnioski mieszkańców dotyczyły przede wszystkim zachowania i pielęgnacji istniejącej na tym
obszarze zieleni, zachowania funkcji tenisowej oraz modernizacji i rozwoju infrastruktury
sportowej poprzez przykrycie dachem kilku kortów tenisowych (hala lub balon), rozwoju
funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych, tak aby uczynić ten teren bardziej dostępnym i
atrakcyjnym dla mieszkańców i mieszkanek.


Biorąc pod uwagę wynik konsultacji i głosy mieszkańców rozpoczęliśmy prace nad wizualizacją
i stworzyliśmy wstępną koncepcję rozwoju terenu kortów tenisowych przy ul. Pułtuskiej. W
pierwszym etapie chcielibyśmy postawić nowoczesna lekką halę tenisową przykrywającą 5
utwardzonych kortów tenisowych – mówi wiceprezes Wrocławskiego Centrum Treningowego
Spartan Paweł Łosiński


We wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu przedstawione zostały 3 etapy w jakich
chcielibyśmy przeprowadzić inwestycje.:
I etap to budowa hali tenisowej przykrywającej 5 kortów o twardej nawierzchni i zewnętrzną
ścianką tenisową
II etap to budowa budynku kortowego (budynek usługowy z funkcją gastronomiczną i
szatniową)
III etap to zagospodarowanie terenów zielonych wokół kortów.


W związku z tym, że korty tenisowe położone są w zabytkowym Parku Południowym to każdy
z etapów inwestycji konsultowany będzie z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
Aby obiekt mógł być całoroczny w pierwszej kolejności wybudowana zostanie hala tenisowa.
Stanie ona w miejscu starego, wysłużonego już balonu tenisowego, który został
zdemontowany. Planujemy postawienie lekkich, drewnianych, łukowatych konstrukcji, które
przykryją 5 kortów o twardej nawierzchni. Będą one w tym samym miejscu, co stary balon, a
ich przykrycie będzie bardziej estetyczne.
Wybudowanie hali tenisowej w miejscu starego balonu tenisowego umożliwi korzystanie przez
miłośników tenisa ziemnego z kortów tenisowych również w okresie jesienno-zimowym.
Wydłuży to zarazem funkcjonalność obiektu do całorocznego – dodaje Paweł Łosiński

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem nr 1217/19 prezydenta Wrocławia z dnia 28 czerwca
2019 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia przed rozpoczęciem
prac projektowych nad halą tenisową spółka zleciła opracowanie opinii dendrologicznej
oceniającej wpływ istniejącej inwestycji na żywotność drzew wokół, a w szczególności
określenie lokalizacji korzeni drzew otaczających obiekt.
Opinia wskazała na brak korzeni konstrukcyjnych drzew rosnących wokół planowanego
obiektu, w związku z czym możliwe jest postawienie w miejscu, w którym stał balon, hali
tenisowej z kortami o nawierzchni twardej.


Zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę pełnią tereny przy ul. Pułtuskiej w życiu lokalnej
społeczności i całego miasta. Jest to teren o wyjątkowym charakterze w przestrzeni miejskiej,
o dużej wartości historycznej. Zapewniam, że wszystkie działania prowadzone przez spółkę
Spartan są i będą uzgadniane z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Naszym celem jest
stworzenie nowoczesnego, komfortowego obiektu służącego mieszkańcom Wrocławia,
którego forma nie zaburzy historycznego charakteru parku Południowego – mówi wiceprezes
Wrocławskiego Centrum Treningowego Spartan Paweł Łosiński


W trakcie trwania inwestycji tereny zielone będą pod stałą kontrolą Inspektora Terenów
Zieleni i Inspektora Drzewnego, który stworzy koncepcję i projekt ochrony drzew. Ochrona i
pielęgnacja drzew będą konsultowana z Zarządem Zieleni Miejskiej. Przy planowaniu prac oraz
w trakcie realizacji stosowane będą wymagane „Karty informacyjne do standardów ochrony
drzew w inwestycjach Wrocławia”. Zapewniamy, że żadne drzewo nie zostanie wycięte w
ramach prowadzonej inwestycji.

Celem inwestycji jest wyłącznie poprawa i modernizacja istniejących tam terenów sportowo-
rekreacyjnych. Całość zachowa swój niepowtarzalny urok oraz klimat i będzie to obiekt całoroczny.
Koszt I etapu inwestycji to 3,5-4 mln złotych.

mat. pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content