Zdrowie wrocławianek i wrocławian – Znamy wyniki badań Programu PICTURE

fot. Radio Rodzina

Dziś poznaliśmy wyniki programu PICTURE – badań zdrowia dzieci w wieku szkolnym (7-14 lat) oraz ich opiekunów. Projekt jest wspólną inicjatywą miasta oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W ciągu 2 lat poprzez PICTURE przebadano 2050 mieszkańców Wrocławia. Wykonano kompleksowe badania laboratoryjne, biomedyczne, antropometryczne i ankietowe, dzięki którym wyciągnięto ważne wnioski i rekomendacje na przyszłość dotyczące zdrowia mieszkańców.

– Żyjemy w czasach, gdy zdrowie, szczególnie w społeczeństwach rozwiniętych staje się tematem najważniejszym. Niestety również również we Wrocławiu mamy do czynienia z chorobami cywilizacyjnymi – takimi jak otyłość, choroby serca, czy miażdżyca. Chcemy temu przeciwdziałać, dlatego właśnie zdecydowaliśmy się w 2019 r. uruchomić i współfinansować razem z Uniwersytetem Medycznym program zdrowotnej profilaktyki badań PICTURE – wskazuje Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Każdy z uczestników (dziecko i rodzic) miał wykonane badania laboratoryjne, tj. morfologa krwi, poziom glukozy, hemoglobina glikowana, poziom kreatyniny, lipidogram: cholesterol całkowity, poziom elektrolitów: sód i potas oraz poziom hormonu TSH. Dodatkowo wykonane zostały badania: EKG, spirometria, pomiar ciśnienia tętniczego, badania antropometryczne z uwzględnieniem analizy składu masy ciała oraz badanie laryngologiczne i audiometryczne.

– Dzięki programowi lekarze wykryli znaczne nieprawidłowości, o których badani wcześniej nie wiedzieli, a które wymagały zdecydowanie szybkiej interwencji, m.in.: 8 osób miało cukrzycę, 16 osób (w tym 12 dzieci) miało niedoczynność tarczycy, 8 osób zmagało się z nadciśnieniem tętniczym, a 10 osób (w tym 1 dziecko) miało nieprawidłową morfologię z obrazem znacznej anemii, która wymagała szybkiej interwencji – wyjaśnia prof. Tomasz Zatoński, Prorektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem oraz kierownik całego programu.

To nie koniec wspólnych działań miasta i Uniwersytetu Medycznego w ramach PICTURE.Podstawowy nabór zwiększy się o 500 osób. Tym samym przez następne 2 lata zespół z Uniwersytetu Medycznego będzie badać populację 2,5 tys. ludzi.

– Pamiętajmy, że we Wrocławiu realizujemy również wiele innych programów prozdrowotnych przeznaczonych dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych. To między innymi: działania z zakresu profilaktyki nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży, program wsparcia psychologicznego dzieci  i młodzieży zagrożonych kryzysem zdrowia psychicznego oraz ich rodziców/opiekunów,  z którego skorzystało ok. 430 osób (w tym dzieci i rodziców.), program polityki zdrowotnej pn. Zapobieganie próchnicy zębów u uczniów wrocławskich szkół podstawowych, w którym w latach 2020 -2021 uczestniczyło 10 934 uczniów w wieku 6-15 lat – wskazuje Joanna Nyczak, Dyrektor Wydziału Zdrowia UM Wrocławia.

W latach 2019-2021 na program PICTURE miasto wydało 512 tys. zł. W kolejnym etapie (lata 2022-2025) planowane jest przeznaczenie łącznie 800 tys. zł na ten cel.

Wyniki badań PICTURE u dzieci:

– U 21% badanych wykazano wysoki odsetek nieprawidłowych wartości ciśnienia tętniczego

– U 20 % badanych dzieci występuje nadwaga i otyłość.

– Zauważalny bardzo wysoki odsetek zgłaszanych bólów brzucha (36%) i głowy (36%) – niewspółmiernie wysoki do rozpoznanych schorzeń u dzieci, którymi objawami mogą być w/w dolegliwości.

– Występują znaczne nieprawidłowości w funkcjonowaniu emocjonalnym badanych dzieci i młodzieży w przestrzeni psychospołecznej w ciągu ostatniego roku. To np. lęk wykryty u 35% dzieci, nieadekwatny smutek – 25% dzieci, stan obniżonego nastroju/depresji – 14% dzieci, uczucie przewlekłego zmęczenia -20% dzieci, nadmierne pobudzenie  – 20%, ataki złości – 36%. 8% badanych doświadczyło prześladowania ze strony rówieśników.

Główne problemy zdrowotne dorosłych:

– Wysoki odsetek nieprawidłowych wartości ciśnienia tętniczego – 27 % mężczyzn i 9% kobiet (badanie przesiewowe, tylko jeden pomiar, stąd konieczność weryfikacji przez lekarzy pierwszego kontaktu).  

– Zaburzenia profilu lipidowego – podwyższone stężenie cholesterolu całkowitego – 46% ogółu badanych.

– Nadwaga i otyłość wykryta u 46% badanych ( w tym 28,8% nadwaga; 17,3% otyłość).

– Otyłość brzuszna występuje u 51% kobiet i 39% mężczyzn.

– 11,9% dorosłych ma nieprawidłowy wynik badania audiometrii tonalnej.

– U 83% dorosłych badanych dorosłych zanotowano nieprawidłowy wynik otoemisji akustycznych.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content