Pielgrzymka Świata Ludzi Pracy do Henrykowa

fot. Karol Białkowski

Po przerwie spowodowanej pandemią pracownicy, przedsiębiorcy przedstawiciele władz i związków zawodowych ponownie spotkali się w Henrykowie. – Odkryjmy duchowość pracy oraz bogactwo tej duchowości i starajmy się poprzez dobrze wykonywaną pracę dawać świadectwo naszej miłości Boga i bliźniego – mówił do uczestników abp Józef Kupny.

Centralnym punktem spotkania Świata Ludzi Pracy w pocysterskim opactwie była Eucharystia pod przewodnictwem metropolity wrocławskiego. W homilii hierarcha nawiązał do Ewangelii V Niedzieli Wielkanocnej i wezwania Pana Jezusa, skierowanego do uczniów: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem: żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”, podkreślając, że nie straciło ono na aktualności. Wręcz przeciwnie – zdaniem pasterza Kościoła wrocławskiego – w obecnej sytuacji słowa te powracają z jeszcze większą mocą do chrześcijan XXI w. Pewną trudnością jednak – jak zauważył abp Kupny – może być fakt, iż słowo „miłość” stało się dziś jednym z najczęściej używanych i także nadużywanych słów. – Mówi się o miłości Boga, bliźniego, o miłości mężczyzny i kobiety, ale często mówi się także o miłości pomiędzy dziećmi a rodzicami, pomiędzy rodzeństwem, krewnymi, między przyjaciółmi czy o miłości ojczyzny – zaznaczył kaznodzieja, dodając, że dziś ludzie nie wahają się mówić również o miłości do zwierząt, muzyki, sztuki, a poza tym ograniczają miłość do uczuć, emocji, czegoś przelotnego. Tymczasem miłość bliźniego – tłumaczył ksiądz arcybiskup – „polega na tym, że kocham w Bogu i z Bogiem każdego człowieka, nawet tego, którego w danym momencie może nawet nie znam lub do którego nie czuję sympatii”. – Taka miłość jest możliwa jedynie wtedy, kiedy jej punktem wyjścia jest moja bliskość z Bogiem – podkreślił abp Kupny i dodał: – Właśnie wtedy uczę się patrzeć na inną osobę nie tylko jedynie moimi oczyma i poprzez moje uczucia, ale również z perspektywy Jezusa Chrystusa. Można powiedzieć, że wtedy Jego przyjaciel jest moim przyjacielem.

W dalszej części homilii metropolita wrocławski zwrócił uwagę, że na pracę również należy patrzeć w perspektywie miłości bliźniego. – Kiedy mówimy o pracy najczęściej naszą uwagę koncentrujemy na uciążliwości, na wysokości zarobków, zagrożeniach dla życia i zdrowia, czasami na kierownictwie. Rzadko zaś uświadamiamy sobie, że praca w swym podmiotowym wymiarze jest zawsze działaniem osoby, uczestniczy w niej cały człowiek, czyli ciało i duch, bez względu na to, czy jest to praca fizyczna czy umysłowa – mówił pasterz Kościoła wrocławskiego, dopowiadając, że skoro w pracy uczestniczy nie tylko ciało, ale także duch, zasadne jest mówienie o duchowości pracy. – Kościół za swoją powinność uważa kształtowanie takiej duchowości pracy, która wszystkim ludziom pomoże przez nią przybliżać się do Boga i pogłębiać w swym życiu przyjaźń z Chrystusem. I tu właśnie otwiera się przestrzeń dla praktykowania miłości bliźniego – usłyszeli uczestnicy pielgrzymki.

Kontynuując swoje rozważanie abp Kupny tłumaczył, że wyrażana i każdego dnia pogłębiana poprzez pracę miłość do Boga nie tylko zbliża człowieka do Niego, ale także do bliźniego. – Kocham w Bogu i z Bogiem każdego człowieka – mówił ksiądz arcybiskup, dodając: – Może nie jest to łatwe, ale możliwe. Przykład życia świętych, wyniesionych na ołtarze, pokazuje, że oddając całe swe życie Bogu, nie zapominali o praktykowaniu miłości bliźniego, o czynieniu ze swego życia, na wzór Boga, pięknego daru. Pasterz wrocławskiego Kościoła zauważył przy tym, że w opisie stworzenia świata zawarte są słowa „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”, które można interpretować jako wyraz zadowolenia Pana Boga z tego, co uczynił. Jednak ta radość – zdaniem hierarchy – wynikała nie tyle z samego faktu stworzenia świata ale z tego, że Bóg miał komu stworzony świat podarować. – Może czasami czujecie uciążliwość pracy, którą wykonujecie, ale pomyślcie, że ten wasz wysiłek nigdy nie będzie pozbawiony wartości, jeśli postaracie się uczynić z waszej pracy dar dla Boga i bliźniego, bo tak naprawdę nie chodzi wyłącznie o zadowolenie z dobrze wykonanej pracy, ale o radość, że może być ona ofiarowana na większą chwałę Boga, ze moja praca służy mnie, moim bliskim, rodzinie i społeczeństwu – wezwał na zakończenie abp Kupny.

Pierwsza pielgrzymka ludzi pracy do Henrykowa została zorganizowana w 2016 r. jako wspólna inicjatywa abp. Józefa Kupnego oraz związkowców, którym bliskie są wartości chrześcijańskie. Zaowocowała pragnieniem regularnych spotkań pracowników, pracodawców oraz związkowców. Odbywają się one zawsze w trzecią niedzielę maja. Poza wspólną modlitwą oraz możliwością zwiedzania pocysterskiego klasztoru jej uczestnicy mogą wspólnie bawić się podczas koncertów, wymieniać doświadczenia oraz nawiązywać nowe kontakty. W tym roku uczestnikom spotkania przygrywała orkiestra dęta. Po raz pierwszy część uczestników do Henrykowa przybyła dzień wcześniej w pieszej pielgrzymce, spędzając noc z murach pocysterskiego klasztoru.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content