To będzie wyjątkowe miejsce przede wszystkim dla mieszkańców

fot. Radio Rodzina

Wczoraj, 12 maja, na terenie budowy Centrum Usług Wspólnych przy ul. Polnej w Długołęce, odbyło się podpisanie aktu erekcyjnego i wkopanie kamienia węgielnego pod budowę budynku biurowo-usługowego.

W obiekcie siedzibę będą miały Gminny Ośrodek Kultury i Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Jednostek Oświatowych. Podczas wczorajszej uroczystości akt erekcyjny podpisali: wójt Wojciech Błoński, przewodnicząca Rady Gminy Maria Szymerowska, zastępca wójta Joanna Adamek, skarbnik gminy Karolina Ożóg, z upoważnienia dyrektora GOK-u Andrzeja Staniszewskiego – Joanna Solecka-Bar, kierownik ZOE-AJO Artur Sajnóg, kierownik wydziału remontów i inwestycji Michał Ciosek, jego zastępca Beata Parma-Ciejka i projektant budynku Grzegorz Kędzierski. Następnie dokument, wraz z aktualnym dziennikiem ogólnopolskim i ostatnim wydaniem Gazety Gminy Długołęka, trafił do stalowej tuby, która została wkopana na terenie budowy.

Pokaźne już mury obiektu, którego budowa ma się zakończyć w czerwcu przyszłego roku, zwiedzili obecni na wydarzeniu radni, kierownicy wydziałów urzędu gminy i inni zaproszeni goście.

W trzykondygnacyjnym budynku znajdą się m.in. sale warsztatowe, salka koncertowa, sala wystawiennicza i pomieszczenia biurowe. Wszystko w jednym, przestronnym miejscu, które skupiać będzie życie kulturalno-rozrywkowe naszej gminy oraz oświatę. Do dyspozycji mieszkańców będzie też otwarta przestrzeń zewnętrzna z zielenią i miejscem na organizację choćby wystaw plenerowych, czy zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Mam nadzieję, że to miejsce w dużej mierze będzie zaspokajało potrzeby naszej lokalnej społeczności – mówi wójt Wojciech Błoński.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content