PKWP: Wołanie prześladowanych dociera do Polaków w Niemczech

fot. Radio Rodzina

W kolejnych polskich parafiach w Niemczech Pomoc Kościołowi w Potrzebie nagłaśnia dramat prześladowanych chrześcijan. Ks. Paweł Antosiak przebywał w Dortmundzie, gdzie tłumaczył wiernym, że bez naszego zaangażowania, cierpiący wyznawcy Chrystusa mogą opuścić Bliski Wschód.

Działalność Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie koncentruje się wokół trzech obszarów. Praca humanitarna i wsparcie w regionach, gdzie chrześcijanie doświadczają prześladowań, uzupełniają modlitwa i informacja. PKWP staje się głosem cierpiących w Iraku, gdzie wojna wymusiła ucieczkę z kraju ponad miliona wyznawców Chrystusa; w Libanie, gdzie większość mieszkańców żyje w skrajnej nędzy; czy w Afryce, gdzie najmniejsza pomoc decyduje o życiu i śmierci dzieci oraz całych rodzin.

Polska sekcja PKWP konsekwentnie uwrażliwia Polaków na potrzeby prześladowanych. Ze swoimi działaniami dociera także do rodaków żyjących na emigracji. Ks. Paweł Antosiak przebywał w Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie, gdzie miał okazję głosić homilie. To kolejne miejsce w Niemczech, skąd napłynęło zaproszenie do PKWP, po m.in. Lipsku, Bremerhaven i Oldenburgu.

„Staramy się docierać do Polaków, którzy tworzą Polonię w Niemczech, by również oni mieli świadomość tego, co się dzieje i jak działa polska sekcja PKWP” – wyjaśnia ks. Antosiak. W trakcie homilii mówił wiernym o misji Stowarzyszenia. Wskazywał na kraje, w których chrześcijanie są prześladowani i żyją na terenach dotkniętych wojną. „W Syrii wojna trwa od niemal 12 lat. Nie tylko zniszczyła olbrzymią część kraju, ale też zdziesiątkowała chrześcijan. Z przeszło 2 mln zostało ich około kilkuset tysięcy. W Libanie, krainie ojca Szarbela, trwa ogromny kryzys ekonomiczny, który może skutkować ucieczką chrześcijan” – mogli usłyszeć wierni związani na co dzień z Polską Misją Katolicką w Dortmundzie.

Ks. Paweł Antosiak podkreślał, że wszędzie tam, gdzie są prześladowania, pojawiają się współcześni męczennicy. Wśród nich – jak wyjaśnił – „są kapłani, którzy pozostają z ludźmi do samego końca, za co często musieli zapłacić życiem”. Podał też przykład misjonarzy z Afryki. „Dzięki nim ludzie mają okazję usłyszeć o Chrystusie, przyjąć sakramenty, ale też przeżyć kolejny dzień, bo misje czy szkoły prowadzone przez misjonarzy to często jedyne miejsca, w których potrzebujący mogą otrzymać żywność” – mówił ks. Antosiak. Dodał, że są sytuacje, gdy „jedynym posiłkiem dla dziecka jest ten otrzymywany w szkole prowadzonej przez misjonarzy lub misjonarki”.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy działania polskiej sekcji Stowarzyszenia koncentrują się głównie na Ukrainie. Ks. Paweł Antosiak zwrócił uwagę na kolejne transporty humanitarne, jakie wyjeżdżają na wschód. Mówił też o pomocy, jaka jest udzielana na Ukrainie, a także o zaangażowaniu regionalnych biur PKWP w całej Polsce. Zaznaczył, że jako chrześcijanie nie musimy opuszczać głowy, „bo właśnie za chrześcijaństwo dziś ludzie oddają życie, i dzięki chrześcijaństwu pomagamy im, niesiemy nadzieje w najodleglejszych zakątkach świata”.

Ks. Bartłomiej Ilków, proboszcz Polskiej Misji Katolickiej w Dortmundzie, przypomniał w rozmowie z PKWP, że w Niemczech organizacja jest znana pod nazwą „Kirche in Not”. „Nasi parafianie wsparli działania Stowarzyszenia ofiarami na tacę. Chcę podziękować im za zaangażowanie” – powiedział.

Działania, których celem jest nagłaśnianie trudnej sytuacji chrześcijan na świecie, Pomoc Kościołowi w Potrzebie prowadzi w parafiach na terenie całej Polski. Towarzyszą im kiermasze „S.O.S. dla Ziemi Świętej”. Sprzedaż produktów wytworzonych przez chrześcijan w Betlejem pomaga zatrzymać tam ostatnich świadków Chrystusa.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content