Rusza rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Foto: www.wroclaw.pl

W poniedziałek, 16 maja, rozpoczyna się rekrutacja do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Dla uczniów przygotowano ok. 9 300 miejsc w liceach, technikach i szkołach branżowych.
Obecnie w VIII-klasach jest ok. 6 800 uczniów, a miejsc w pierwszych klasach szkół ponadpodstawowych przygotowano ponad 9 300.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych przebiegać będzie w pełni elektronicznie, z wykorzystaniem profilu zaufanego. Jeżeli rodzic ucznia nie posiada aktywnego profilu zaufanego – wniosek będzie trzeba złożyć osobiście w placówce, co też będzie możliwe.
Dwa etapy rekrutacji
Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych składać się będzie z dwóch etapów:

· I-podstawowego (od 16 maja do 1 sierpnia)
· II-uzupełniającego (od 2 sierpnia do 23 sierpnia). W szkołach, w których będą wolne miejsca.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji, ustalony przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, opublikowany jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty oraz na stronie elektronicznej rekrutacji www.edu.wroclaw.pl.  
Jak wybrać szkołę?
Po zalogowaniu się do systemu rekrutacji, z wykorzystaniem profilu zaufanego rodzica, niezbędne jest podanie danych dziecka tj.: imię, nazwisko oraz PESEL. Potem wybieramy preferowane szkoły.
– W panelu kandydat może wybrać sześć placówek, a wśród nich nieograniczoną liczbę klas. Przy czym, pozycją pierwszą na liście będzie tzw. placówka I-go wyboru. Następnie należy zaznaczyć spełniane przez kandydata kryteria ustawowe np. dotyczące niepełnosprawności, dodać wymagane załączniki i podpisać wniosek profilem zaufanym – wyjaśnia Monika Dubec z Wydziału Komunikacji Społecznej UM we Wrocławiu.
Od 16 maja do 20 czerwca kandydat wypełnia wniosek w systemie elektronicznym. Natomiast, od 24 czerwca do 13 lipca dodaje wyniki z egzaminu ósmoklasisty i oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz załącza kopie (skany) dokumentów potwierdzających te dane.
– W tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych przyjęcie do szkół będzie ubiegać się średnio o połowę więcej osób. Jest to skutek reformy z 2014 r., kiedy do pierwszych klas szkół podstawowych poszły nie tylko 7-latki, ale także połowa rocznika 6-latków. To spowodowało, że w obecnych ósmych klasach we wrocławskich szkołach uczy się ok. 7 tys. uczniów – mówi Jarosław Delewski z Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu.  
Osoby, które w I etapie, nie dostały się do żadnej z wybranych placówek, lub które dostały się do szkoły, ale jednak zmieniły zdanie i chcą uczyć się w innej, przystępują do II etapu rekrutacji i składają wnioski w dniach 2- 4 sierpnia br.
Decydujące kryteria
Przypomnijmy, o przyjęcie na wolne miejsce decydować będą punkty rekrutacyjne, w tym:

· wyniki egzaminu ósmoklasisty (100 pkt),
· oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: (72 pkt),
· osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (28 pkt),

21 lipca 2022 r. szkolne komisje rekrutacyjne  opublikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Więcej informacji:
https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl/omikron-parents/tabPublicText23.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Harmonogram&publicTextId=23

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content