Blisko 200 uczniów z 6 szkół podstawowych wzięło udział w wielkim finale projektu Aktywni Błękitni we Wrocławiu

fot. Radio Rodzina

We wtorek 10 maja miał miejsce wielki finał programu „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie”. Prawie 200 uczniów z nauczycielami i opiekunami z sześciu dolnośląskich szkół podstawowych miało okazję wziąć udział w licznych pokazach, ćwiczeniach, prelekcjach i konkursach z nagrodami. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu podsumowującym było przeprowadzenie dwóch zajęć edukacyjnych w oparciu o scenariusze lekcji opracowane przez Wody Polskie, a także zrealizowanie aktywności ponadprogramowych – organizacja konkursu, działania związane z utrzymaniem czystości rzek, zbiorników wodnych lub terenów przyległych, wycieczki do instytucji lub przedsiębiorstw związanych z gospodarką wodną i inne.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 10 na śluzie wodnej Różanka. Rozległy obszar należący do kompleksu Stopnia Wodnego Różanka stanowił fantastyczną, swobodną przestrzeń dla uczestników imprezy. Pogoda sprzyjała plenerowym obchodom nad wodą, a humory szczególnie dopisywały przyjezdnym. Na wstępie goście zostali uroczyście przywitani przez Agnieszkę Gramiak-Bień – Dyrektor Wód Polskich Zarządu Zlewni we Wrocławiu oraz Jarosława Garbacza – Rzecznika Prasowego Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wychowankom placówek oświatowych, a także nauczycielom i dyrekcjom zostały złożone gratulacje i podziękowania nie tylko za przybycie, a przede wszystkim za mnogość podjętych fakultatywnych działań. Te nieobowiązkowe aktywności częstokroć istotnie przyczyniały się do poszerzania kompetencji najmłodszych z zakresu dbania o wodę i bezpiecznego korzystania z niej, dawały możliwość wykazania się w czasie konkursów plastycznych oraz z wiedzy o wodzie, jak również realnie poprawiały stan lokalnego środowiska naturalnego poprzez organizowane akcje sprzątania cieków, zbiorników wodnych i terenów przyległych.

Pierwszą z atrakcji był pokaz śluzowania. Dzieci i młodzież mogli z bliska obserwować proces przejścia jednostek pływających przez śluzę. Procedura opatrzona została komentarzem eksperta, Arkadiusza Kubiaczyka z Wód Polskich Zarządu Zlewni we Wrocławiu, który w przystępny sposób wyjaśniał zgromadzonym następujące po sobie etapy śluzowania. Załogi statków i łodzi motorowych zostały przywitane przez Aktywnych Błękitnych gromkimi oklaskami.

Zaraz po pokazie, przedstawiciele każdej ze szkół zostali podzieleni na sześć grup, które przemieszczały się w systemie rotacyjnym pomiędzy poszczególnymi stanowiskami. Należały do nich:

  1. Budynki sterowni oraz maszynowni śluzy – aparatura i urządzenia do kierowania pracą budowli hydrotechnicznej, zaznajomienie się z procesami technologicznymi;
  2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – konkursy z nagrodami, namiot, koło fortuny, krzyżówki, wykreślanki, gadżety i materiały edukacyjne związane z gospodarką wodną, pojazdy Wód Polskich wykorzystywane do sprawnego prowadzenia interwencji w terenie;
  3. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – radiowóz, skutery, namiot, syreny;
  4. Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – bus WOPR, samochód terenowy, quad, karetka, namiot;
  5. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – samochód ratownictwa wodno-nurkowego, osprzęt sonarowy, ponton na przyczepce;
  6. Poczęstunek.

Każde stoisko miało do zaoferowania różnorakie atrakcje. Młodzież niezwykle chętnie brała udział w przygotowanych przez organizatorów niespodziankach. Uczestnicy poznali specyfikę pracy poszczególnych jednostek, mogli obcować z wyspecjalizowanym sprzętem używanym podczas codziennych obowiązków policjantów, strażaków, ratowników czy pracowników Wód Polskich. Z kolei przedstawiciele służb prezentowali dzieciom zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, zdradzali kulisy pracy i chętnie dzielili się swoim bogatym doświadczeniem. Nie zabrakło oczywiście gadżetów – każdy z najmłodszych otrzymał podarunki w postaci breloków, notesów, kredek, ołówków, kolorowanek i wielu, wielu innych przydatnych lub pouczających prezentów.

Gdy grupy odwiedziły wszystkie dostępne stanowiska, przyszła pora na pokaz ratownictwa wodnego, który odbył się w dolnym awanporcie śluzy. Podczas widowiska dzieci dowiedziały się m.in. jakiego sprzętu używają ratownicy, jakie są sposoby ratowania tonącego człowieka. Akcja rozegrała się w czasie rzeczywistym – od powiadomienia o osobie potrzebującej pomocy, podjęcia poszkodowanego z wody i rozpoczęcia resuscytacji aż po przekazanie go zespołowi karetki. Pokaz komentował i koordynował Prezes Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Krzysztof Skrzyniarz, dzięki czemu świadkowie byli świetnie zorientowani w prowadzanych na wodzie działaniach.

Na koniec Rzecznik Prasowy RZGW we Wrocławiu ponownie złożył powinszowania nauczycielom koordynującym działania wśród uczniów szkół podstawowych oraz wręczył certyfikat Szkoły Przyjaznej Wodzie przyznany przez Dyrektora Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, potwierdzającego spełnianie przez szkołę kryteriów placówki promującej proekologiczne postawy oraz wyrobienie wśród uczniów nawyków bezpiecznego i aktywnego korzystania z zasobów wodnych. Wszystkie z 25 dolnośląskich placówek, które wzięły udział w programie Aktywni Błękitni otrzymają dokument przed końcem roku szkolnego.

Ogromnie dziękujemy wszystkim służbom partnerskim za zaangażowanie i wkład w organizację tego wydarzenia.

mat. pras.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content