Punkt potwierdzania profili zaufanych w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

fot. Radio Rodzina

Starosta  Roman Potocki wychodząc naprzeciw pytaniom i potrzebom mieszkańców powiatu wrocławskiego przyczynił się do powstania w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu Punktu Potwierdzania Profili Zaufanych – można w nim potwierdzić, przedłużyć ważność lub unieważnić profile zaufane ePUAP.

Profil zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję „punktu potwierdzającego”.

W celu uzyskania profilu zaufanego należy:
– założyć konto na epuap.gov.pl albo na pz.gov.pl gdzie wraz z założonym kontem zostanie złożony wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego.
– udać się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie „punktu potwierdzającego” celem potwierdzenia swojej tożsamości.
– kiedy użytkownik nie ma jeszcze potwierdzonego profilu zaufanego, powinien zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego.

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w elektronicznych usługach podmiotów publicznych. Te dane to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL.

Za pomocą profilu zaufanego potwierdzisz swoją tożsamość w internecie oraz podpiszesz wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Profilem zaufanym możesz wysłać dokumenty i wnioski za pomocą portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE).

Potwierdzisz Profil Zaufany w Wydziale Obsługi Starostwa Powiatowego We Wrocławiu  na parterze  po lewej stronie wejścia głównego do budynku.

Osoby potwierdzające profil zaufany:

Główny Specjalista w Wydziale Obsługi Dominika Krause – 71 72 21 881

Pomoc Administracyjna w Wydziale Obsługi Jakub Kuczkowski – 71 72 21 885 

Podinspektor w Wydziale Obsługi Natalia Nowicka – 71 72 21 882

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content