Ogłoszono nowy przetarg na budowę Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu

mat. prasowe

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i budowę Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu. Postępowanie przetargowe prowadzi Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie kryteriów ceny, gwarancji jakości oraz zastosowania energooszczędnych rozwiązań. Termin składania ofert wyznaczono na 10 czerwca br.

Mówi Marcin Krzyżanowski -Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Budowa Szpitala ma zostać zrealizowana w terminie 51 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą. Planuje się, że na początku 2027 roku placówka będzie przyjmować pacjentów. Powierzchnia zabudowy szpitala będzie wynosić blisko 28 tys. m kw. Szpital będzie budynkiem 5-kondygnacyjnym (w tym 1 kondygnacja podziemna), będzie dysponował 671 łóżkami, 73 gabinetami badań w poradniach, 14 salami operacyjnymi i ponad tysiącem miejsc parkingowych. Zadanie realizowane jest z budżetu samorządu województwa oraz budżetu państwa.

– Budowa Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego to konieczna odpowiedź na jedno z najważniejszych wyzwań zdrowotnych na Dolnym Śląsku. Nowoczesne lecznictwo onkologiczne jest dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego priorytetem. To troska o życie i zdrowie pacjentów onkologicznych wymagających szczególnej opieki. Dlatego powstanie nowego szpitala onkologicznego jest niezwykle ważne i wynika z wielkiej społecznej potrzeby. Szpital zostanie wybudowany dzięki zaangażowaniu, współfinansowaniu i współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Rządu RP. Naszym wspólnym celem jest tworzenie jak najlepszych warunków dla leczenia Dolnoślązaków, którzy czekają od wielu lat na nowoczesny szpital onkologiczny –mówi Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Szpital Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologiczny we Wrocławiu, wybudowany w nowoczesnym obiekcie, będzie skupiał w jednej lokalizacji wielospecjalistyczne funkcjonalności i zakresy lecznictwa realizowane dotychczas przez trzy placówki medyczne prowadzone przez samorząd województwa – Dolnośląskie Centrum Onkologii (DCO), Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc (DCChP) oraz Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku (DCTK z KBDSz).

– Tempo, w jakim wzrasta zachorowalność na nowotwory cały czas postępuje. W trosce o życie i zdrowie Dolnoślązaków powstanie silnego, nowoczesnego ośrodka onkologicznego jest koniecznym i najważniejszym wyzwaniem w ochronie zdrowia. Dlatego też ponownie ogłaszamy przetarg, tym razem w formie przetargu nieograniczonego. Zwiększamy również budżet inwestycji, co będzie jednym z punktów na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Liczymy, że tym razem postępowanie zakończy się pozytywnie – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Obecne lokalizacje Szpitali przy pl. Hirszfelda i przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu umiejscowione w niefunkcjonalnych, ponad stuletnich budynkach nie gwarantują Pacjentom komfortowych warunków do leczenia i uniemożliwiają rozwój placówek. Utworzenie nowoczesnego, wielospecjalistycznego szpitala o profilu onkologicznym, pulmonologicznym i hematologicznym jest kluczowe dla skutecznej walki z chorobami nowotworowymi. To stworzenie nowoczesnych i godnych warunków do leczenia oraz zapewnienie warunków pracy dla lekarzy specjalistów i całego personelu medycznego. Inwestycja w nowy obiekt pozwoli zwiększyć dwukrotnie liczbę rocznie wykonywanych operacji onkologicznych ratujących życie tysiącom dolnośląskich pacjentów.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął również decyzję o zwiększeniu finansowania inwestycji kwotą 250 milionów zł, dzięki czemu kwota na realizację inwestycji przekracza obecnie 1 miliard złotych.

Budowa Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego jest priorytetową i największą w historii inwestycją Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ochronę zdrowia mieszkańców całego regionu i powstaje dzięki zaangażowaniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Rządu RP. Pod koniec kwietnia br. o kwestiach dotyczących powstania Szpitala oraz dalszego współfinansowania tej bardzo ważnej społecznie i oczekiwanej przez Dolnoślązaków inwestycji Marszałek Dolnego Śląska Cezary Przybylski razem z wicemarszałkiem Marcinem Krzyżanowskim i wicemarszałkiem Grzegorzem Macko rozmawiali z Premierem RP Mateuszem Morawieckim podczas wizyty Premiera w Urzędzie Marszałkowskim.

Dla inwestycji został już wykonany plan funkcjonalno-użytkowy, czyli szczegółowa dokumentacja zawierająca koncepcję medyczną, architektoniczną i funkcjonalną obiektu. W miejscu budowy inwestycji w zachodniej części Wrocławia przeprowadzono prace przygotowawcze w terenie. Nowy szpital dzięki kwalifikacjom, wiedzy i doświadczeniu kadry medycznej będzie wspierał i współpracował z innymi podmiotami leczniczymi. W ubiegłym tygodniu podpisane zostało przez Samorząd Województwa i Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu porozumienie zacieśniające współpracę w rozwoju onkologii, hematologii i rozwoju kadr medycznych oraz kontynuowanie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w obszarze opieki zdrowotnej. Porozumienie zakłada wsparcie dla realizacji budowy nowego szpitala onkologicznego przez Uniwersytet Medyczny.

***

W pierwszym przetargu na wybór Generalnego Wykonawcy budowy Nowego Szpitala Onkologiczno-Pulmonologiczno-Hematologicznego we Wrocławiu wpłynęła jedna oferta od firmy PORR SA na kwotę ponad 1,42 mld złotych.

Jedyna złożona oferta była dwukrotnie wyższa od szacowanej wartości inwestycji, zapisanej w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, wynoszącej ponad 720 mln zł i współfinansowanej przez samorząd województwa oraz Rząd. Do składania ofert zostali zaproszeni wykonawcy wyłonieni w pierwszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z którymi prowadzony był dialog konkurencyjny – STRABAG, SINOHYDRO, WARBUD, VAMED POLSKA oraz PORR. W trakcie procedury przetargowej od potencjalnych wykonawców wpłynęło kilkaset zapytań dotyczących realizacji inwestycji. Ze względu na wysokość kwoty jedynej złożonej oferty przetarg nie został rozstrzygnięty. Podjęta została decyzja o ogłoszeniu nowego przetargu w szerszej formule, aby możliwe było poznanie ofert od wielu wykonawców.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content