Trwają obrady Samorządowego Okrągłego Stołu

fot. Radio Rodzina

We Wrocławiu rozpoczęły się obrady Samorządowego Okrągłego Stołu. Pod kopulą historycznej Hali Stulecia przy 52-osobiowym okrągłym stole zasiedli samorządowcy, przedstawiciele rządu, kancelarii Prezydenta RP, organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu. Efektem ich pracy będzie zbiór rekomendacji zmian prawnych dla wszystkich szczebli administracji państwowej w związku z przyjęciem ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy. 

– Dzisiaj jest Dzień Europy, której Ukraina jest częścią – mówił Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia.

Foto: redakcja

– Dzisiaj jest czas, aby myśleć o rozwiązaniach systemowych – podkreślił Jacek Sutryk.

Foto: redkacja

– Chciałbym podziękować bardzo mocno mieszkańcom Polski za otwarte serca i domy dla Ukraińców –mówił Artem Zozulia – Prezes Fundacji Ukraina.

Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski – największej polskiej organizacji zrzeszającej ok. 450 wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy reprezentują ponad 22 mln mieszkańców polskich miast, miasteczek i metropolii.

Poniedziałek, 9 maja 2022, Hala Stulecia

  • 10.30 Briefing prasowy przed Halą Stulecia
  • 11.00 – 11.10 Otwarcie wydarzenia przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka
  • 11.10 – 11.30 Wystąpienia przedstawicieli Ukrainy, zaproszonych gości oraz partnerów wydarzenia
  • 11.30 – 11.50 Sytuacja uchodźcza i pomoc lokalna – informacja samorządów
  • 11.50 – 12.10 Systemowa pomoc Ukrainie i kwestia integracji społecznej – informacja organizacji pozarządowych
  • 12.15 – 14.30 Obrady Samorządowego Okrągłego Stołu (podsumowanie prac roboczych w podstolikach, dyskusja, zgłaszanie postulatów i wniosków dla dalszych prac, uzgodnienie głównych tez do „białej księgi” , prezentacja finału prac).
  • 14.45 Konferencja prasowa

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content