Moneta Wielcy polscy ekonomiści – Władysław Grabski

mat. prasowe NBP

Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy ekonomiści”, a jej bohaterem jest  Władysław Grabski.

Najbardziej znany jest z przeprowadzenia w 1924 roku reformy walutowej i skarbowej, czego efektem były wprowadzenie nowej waluty – złotego, sanacja budżetu państwa i zdławienie hiperinflacji – mówi Piotr Toczyński z NBP oddział we Wrocławiu.

Jego przygoda z polityką w niepodległej Polsce rozpoczęła się w 1919 r. kiedy to zdobył mandat posła na Sejm Ustawodawczy z ramienia Związku Ludowo-Narodowego, po czym objął tekę ministra skarbu w rządzie Leopolda Skulskiego. Po raz pierwszy został premierem w okresie wojny polsko- -bolszewickiej w 1920 r. Reprezentował Polskę na międzynarodowej konferencji w Spa, jednak niepowodzenie rokowań spowodowało dymisję Grabskiego. W latach 1923–1925 ponownie stanął na czele rządu, w którym pełnił także obowiązki ministra skarbu.

Ustąpił ze stanowiska w 1925 r., po czym wycofał się z życia politycznego, poświęcając się pracy naukowej i publicystycznej. Stworzył podwaliny nowej dziedziny nauki – socjologii wsi. W 1935 r. opublikował dzieło Idea Polski, w którym dokonał analizy sytuacji wewnętrznej Polski, przestrzegając przed licznymi niebezpieczeństwami grożącymi odrodzonej Rzeczypospolitej.

Na rewersie monety znajdują się wizerunek Władysława Grabskiego oraz daty jego urodzin i śmierci. Na awersie widnieje cytat pochodzący z artykułu „Wychowanie publiczne jako czynnik sanacji gospodarczej” z dzieła „O własnych siłach. Zbiór artykułów na czasie”.

Moneta jest 12 monetą w serii – w tym roku wyemitowane zostaną jeszcze 4 monety. W tej serii a ich bohaterami będą: Leon Biegelesien, Jan Stanisław Lewiński, Władysław Zawadzki oraz Michał Kalecki.

mat. prasowe NBP

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content