Samorządowy Okrągły Stół w sprawie uchodźców z Ukrainy

mat. pras.

8 i 9 maja we Wrocławiu organizowane jest ogólnopolskie spotkanie kilkuset samorządowców, organizacji pozarządowych, przedstawicieli Rządu, partnerów z Ukrainy, świata biznesu i nauki. Rozmowy, w trakcie których wypracowane zostaną rekomendacje dla strony rządzącej, związane będą z funkcjonowaniem polskich miast po przyjęciu ponad 3 mln obywateli z Ukrainy.

– Musimy być gotowi na pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy zostaną z nami przynajmniej przez kilka lat – są to przede wszystkim kobiety i dzieci. Wspólnie z partnerami ukraińskimi, stroną społeczną, korporacjami samorządowymi, światem biznesu i nauki, zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy o potrzebie systemowego oraz długotrwałego wsparcia – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Wydarzenie organizowane jest z inicjatywy Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski – największej polskiej organizacji zrzeszającej ok. 450 wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy reprezentują ponad 22 mln mieszkańców polskich miast, miasteczek i metropolii.

8 maja partnerzy wydarzenia spotkają się na stadionie miejskim Tarczyński Arena, gdzie wstępne rekomendacje opracowywane będą w podziale na ośmiu podstolikach tematycznych. Mówi Jacek Sutryk.

Samorządowy Okrągły Stół – ramowy program spotkania

Niedziela, 8 maja 2022, Stadion Miejski Tarczyński Arena

15.00 PHOTO OPP dla mediów – OFICJALNE OTWARCIE WYDARZENIA

15.30 rozpoczęcie prac w ośmiu podstolikach.

Dyskusja i praca w kilkunastoosobowych składach stolikowych przebiegać będzie wokół tematów:

 1. Integracja społeczna i działania
 2. Rynek pracy i gospodarka
 3. Mieszkalnictwo
 4. Edukacja i nauka
 5. Finanse i legislacja
 6. Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo
 7. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
 8. Wsparcie Ukrainy

Poniedziałek, 9 maja 2022, Hala Stulecia

 • 10.30 Briefing prasowy przed Halą Stulecia
 • 11.00 – 11.10 Otwarcie wydarzenia przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka
 • 11.10 – 11.30 Wystąpienia przedstawicieli Ukrainy, zaproszonych gości oraz partnerów wydarzenia
 • 11.30 – 11.50 Sytuacja uchodźcza i pomoc lokalna – informacja samorządów
 • 11.50 – 12.10 Systemowa pomoc Ukrainie i kwestia integracji społecznej – informacja organizacji pozarządowych
 • 12.15 – 14.30 Obrady Samorządowego Okrągłego Stołu (podsumowanie prac roboczych w podstolikach, dyskusja, zgłaszanie postulatów i wniosków dla dalszych prac, uzgodnienie głównych tez do „białej księgi” , prezentacja finału prac).
 • 14.45 Konferencja prasowa

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content