1 maja: Narodowe Czytanie Pisma Świętego

fot. Radio Rodzina

Od dziś do 7 maja trwać będzie XIV Ogólnopolski Tydzień Biblijny rozpoczynający się Narodowym Czytaniem Pisma Świętego. To inicjatywa, która ma inspirować do częstszego indywidualnego i wspólnotowego sięgania po Słowo Boże.

– Aktualny kontekst wojenny mówi nam dużo o potrzebie sięgania po Słowo Boże, aby kształtować w sobie ducha solidarności, braterstwa, ofiarności, a przede wszystkim ducha pokoju – wyjaśnia Katolickiej Agencji Informacyjnej ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

Tematem Tygodnia Biblijnego są słowa „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Chcemy szczególnie dziękować Ojcu niebieskiemu za sakrament Eucharystii i wynikające z niego posłannictwo do dawania świadectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa – zapowiadają organizatorzy z Dzieła Biblijnego.

W ramach tegorocznej odsłony tej inicjatywy czytane będą wybrane fragmenty Ewangelii według Łukasza, powszechnie zwanej Ewangelią Miłosierdzia – wyjaśnia w rozmowie z KAI ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. W tejże Ewangelii Jezus aż dwa razy mówi o pokoju. Najpierw, gdy wysyła 72 uczniów (ta liczba nawiązuje do ludów świata wyliczonych w Księdze Rodzaju), aby głosili Ewangelię. Wyjaśnia im, aby głosząc ją, nieśli pokój – „pokój temu domowi” (Łk 10,5).

– Pan Jezus łączy ten dar pokoju rozumianego w kontekście całego Pisma Świętego jak dar szczodrości Bożej, Bożego błogosławieństwa i mocy oraz pomyślności, która pochodzi od Boga, z głoszeniem Ewangelii. Mają ją głosić u siebie osoby, rodziny, narody, które otrzymywać będą dar pokoju od Boga. W Piśmie Świętym pokój to nie jest jedynie brak wojny, konfliktów, nienawiści. Pojęcie „szalom”, pokoju jako życzenia dotyczy tego, co my nazywamy błogosławieństwem Bożym – wyjaśnia ks. prof. Witczyk.

Fot. BP KEP

Orędzie pokoju

Drugi raz o pokoju w Ewangelii św. Łukasza Chrystus mówi podczas spotkania Zmartwychwstałego z Apostołami, gdy pozdrawia ich słowami „Pokój wam!” (Łk 24,36). Dar pokoju jest owocem przyjścia i przyjęcia Chrystusa Zmartwychwstałego, a więc owocem wiary w Jego osobę. – Widzimy zatem, że dar pokoju przerasta nasze teraźniejsze pojmowanie kwestii konfliktu zbrojnego lub innych sytuacji krzywdy, niesprawiedliwości, buntu. Te są łamaniem sprawiedliwości Bożej i międzyludzkiej, natomiast dar pokoju jest bardziej rozumiany jako Boża łaskawość i dobroć, przekładająca się oczywiście na jak najbardziej godny poziom życia człowieka. Wojna bowiem jest sytuacją zupełnie niegodną człowieka, wręcz przeciwnie: niszczy tę godność, zagrażając jego życiu, które jest podstawowym darem Bożym – tłumaczy ks. prof. Witczyk.

– Aktualny kontekst wojenny, który przeżywamy, związany też z kontekstem egoizmu, jaki dostrzegamy w postawie niektórych państw i narodów w Europie, mówi nam bardzo dużo o potrzebie sięgania po Słowo Boże po to, aby kształtować w sobie ducha solidarności, braterstwa, ofiarności, a przede wszystkim ducha pokoju – wyjaśnia ks. prof. Witczyk. – Słowo Boże wlewa w nas Ducha Świętego, który jest absolutnie Duchem pokoju, Duchem postępowania sprawiedliwego i uczciwego, nie posługiwania się mową nienawiści oraz nie stosowania wszelkich form języka przewrotnego lub podstępnego – dodaje biblista.

Tydzień Biblijny 2022

Tydzień Biblijny jest zainaugurowany VI Narodowym Czytaniem Pisma Świętego pod hasłem „Pokój temu domowi”. Ta przypadająca w Niedzielę Biblijną inicjatywa nawiązuje w tym roku do trzyletniego programu duszpasterskiego, który poświęcony jest sakramentowi Eucharystii („Eucharystia daje życie”: 2019 – 2022). Obecny rok kościelny i duszpasterski przeżywamy pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Kościół w Polsce skupia swą tegoroczną medytację eucharystyczną na trzech darach zmartwychwstałego Chrystusa, którymi są: pokój, posłannictwo, świadectwo. W ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego sięgamy do Ewangelii według św. Łukasza, aby w jej świetle lepiej odkryć wielkość tych trzech darów, ich rolę w życiu Kościoła i w dziejach zbawienia świata.

Źródło: KAI

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content