Ks. Maciej Małyga przyjął sakrę biskupią

fot. Radio Rodzina

Jesteś postrzegany przez wielu jako człowiek wielkiej łagodności i Bożej czystości – mówił w katedrze wrocławskiej, zwracając się do biskupa nominata Macieja Małygi w czasie homilii, bp Jacek Kiciński. – Ubogacaj tymi cnotami nasz Kościół wrocławski – dodał hierarcha.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył abp Józef Kupny. Pasterz Kościoła wrocławskiego był także głównym konsekratorem swojego nowego biskupa pomocniczego. Wraz z metropolitą Mszę św. sprawowali biskupi z metropolii wrocławskiej, wśród nich współkonsekratorzy: bp Ignacy Dec ze Świdnicy oraz bp Jacek Kiciński z Wrocławia oraz kilkudziesięciu prezbiterów.   

W homilii biskup Jacek nawiązał do słów modlitwy zawartych w ceremoniale święceń biskupich: „Ojcze, który znasz serca, spraw aby ten Twój sługa, którego wybrałeś na biskupa  kierował Twoim ludem, nienagannie sprawował najwyższe kapłaństwo służąc dniem i nocą, niech nieustannie wyjednuje Twoją łaskawość, niech dzięki łagodności i czystości podoba się Tobie”. – Kierować ludem świętym, służyć dniem i nocą, wyjednywać łaskawość oraz podobać się Bogu – oznacza czynić Miłosierdzie Boże tu na ziemi, czyli nieustanne wskazywać na Tego, który umiłował świat – mówił kaznodzieja, przypominając zawołanie nowego biskupa pomocniczego we Wrocławiu „Miłującemu świat”.

Kontynuując swoje rozważania bp Kiciński tłumaczył, że kierować ludem Bożym oznacza przede wszystkim głosić słowo i sprawować sakramenty święte. Wyzwanie to – zdaniem kaznodziei – staje się tym bardziej palące, gdy w świecie ludzie doświadczają cierpienia, wojny i zniechęcenia. – Kościół w XXI wieku znalazł się w nowej rzeczywistości,- nie tylko historycznej ale przede wszystkim społecznej i kulturowej – zaznaczył hierarcha, dodając: – Towarzyszą nam nowe znaki czasu, z których na pierwszym miejscu trzeba wymienić: obojętność religijną, zanik poczucia grzechu, kryzys małżeństwa i rodziny, odejścia ludzi ze wspólnoty Kościoła, zwłaszcza przez osoby w młodym i średnim wieku, zgorszenia we wspólnocie Kościoła, kryzys autorytetów, potrzeba radykalizmu ewangelicznego, głód duchowości i wiele innych. To wszystko domaga się dziś odnowionego głoszenia słowa Bożego, które jest przepełnione miłością i miłosierdziem. Biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej mówił przy tym, że każdy następca Apostołów powinien być człowiekiem Słowa które niesie pokój, a jego zadaniem jest zwiastowanie słowa nadziei, nawet tam, gdzie po ludzku nie da się nic więcej uczynić.

Przywołując natomiast słowa Ewangelii o ukazaniu się Pana Jezusa uczniom w wieczerniku kaznodzieja zauważył, że Zmartwychwstały nie tylko zwiastował pokój, ale także ukazywał zebranym swoje rany. – Drogi bracie Macieju, ta dzisiejsza twoja czerwona sutanna, to nie tylko godność i zaszczyt ale twoja gotowość na męczeństwo za wiarę, to twoja gotowość do przyjęcia znamion męki Chrystusa – mówił bp Kiciński, zwracając się do biskupa nominata. – Z pewnością będzie wiele momentów w twojej biskupiej posłudze, gdy sam Chrystus będzie dzielił się z Tobą swoim cierpieniem i swoim odrzuceniem. W takich momentach pamiętaj o Jego słowach: „Nie wyście mnie wybrali ale ja was wybrałem” oraz „Będę z wami aż do skończenia świata”. Kaznodzieja wzywał przy tym nowego biskupa do tego, by był blisko ludzi, którym będzie służył oraz do skromnego życia. – Papież Franciszek przypomina nam o konieczności duszpasterstwa obecności, które oznacza bycie z ludźmi oraz gotowość poświęcania dla nich czasu, bo  czas poświęcony dla Boga i człowieka nigdy nie jest czasem straconym – mówił bp Kiciński, dopowiadając: W łagodności poszukuj tych, którzy się zagubili na drogach życia, odnajduj tych, którzy porzucili łaskę wiary, docieraj do tych, którzy Chrystusa jeszcze nie znają  – bądź Chrystusowym Pasterzem!

Na zakończenie kaznodzieja dziękował rodzinie biskupa nominata za atmosferę ich domu, w której – jak mówił – ksiądz Maciej mógł rozwijać swoje powołanie i podejmować życiowe decyzje. Zwrócił się także do nowego biskupa archidiecezji wrocławskiej, cytując słowa Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza: „Niech nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz bądź wzorem dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze i czystości. (…) Przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj w sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp był widoczny dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich. To bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych którzy cię słuchają”.

Cała homilia bpa Jacka Kicińskiego:

Nowo nominowany biskup Maciej Małyga otrzymał również życzenia od prezydenta Polski, Andrzeja Dudy:

Po uroczystości, poprosiliśmy bpa Małygę o kilka słów na temat tego, jak widzi swoją posługę jako biskupa.

Na pytanie, czy jest coś, czego biskup się obawia, odpowiedział, że tego, by nigdy nie stracił wiary, którą uważa na najważniejszy skarb. Czy dziś więc spełniło się marzenie jako kapłana?

Na sam koniec spytaliśmy, czego możemy życzyć obecnie już Biskupowi Maciejowi Małydzie.

fot. Radio Rodzina

Biskup Maciej Małyga urodził się 11 maja 1979 r. w Środzie Śląskiej. W 1994 r. ukończył szkołę podstawową i kontynuował naukę w XII Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu. W latach 1998-2004 odbywał formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Święcenia prezbiteratu przyjął 22 maja 2004r. W latach 2004-2006 był wikariuszem w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy. W latach 2006-2012 odbywał studia specjalistyczne na uniwersytecie w niemieckim Fryburgu. W 2012 r. uzyskał tytuł doktora teologii i rozpoczął wykłady na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Po powrocie ze studiów został ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 2019r. został wikariuszem biskupim ds. stałej formacji kapłanów. Został też wybrany do Rady Kapłańskiej oraz ustanowiony dyrektorem Domu Stałej Formacji Kapłanów w Sulistrowiczkach. W 2021 r. został ojcem duchownym roku propedeutycznego w archidiecezji wrocławskiej. Jest 73. biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content