Zarząd TBS Wrocław zdecydował o obniżeniu wysokości zaliczek za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę

mat.pras.

Od 1 maja 2022 r. zmniejszy się wysokość opłaty za mieszkanie, którą co miesiąc ponoszą mieszkańcy TBS Wrocław. Taką decyzję Zarząd Spółki podjął w dniu 19 kwietnia 2022 r. Zmiana obejmie najemców ok. 3000 mieszkań w 76 budynkach Spółki z kotłowniami gazowymi. 

Wysokość łącznej miesięcznej opłaty za mieszkanie w TBS Wrocław od 1 maja br. zmniejszy się średnio o 4,5 zł za metr kwadratowy. Przykładowo, w mieszkaniu o powierzchni 52 m.kw., w którym mieszkają 4 osoby, od maja br. opłata będzie niższa o 234 zł miesięcznie.

Tym samym, całkowity miesięczny koszt opłat ponoszonych przez najemców z mieszkania o takich parametrach wyniesie: w kwietniu br. ok. 1400 zł, w maju ok. 1172 zł, a od czerwca br. – po wejściu w życie nowej stawki czynszu – ok. 1410 zł.  

Każdy najemca mieszkania TBS Wrocław w budynku z kotłownią gazową otrzyma od Spółki indywidualne wyliczenia, które wskażą, o ile zmniejszy się jego opłata miesięczna za  mieszkanie. Listy w tej sprawie będą trafiały do skrzynek pocztowych najemców w dniach 25-29 kwietnia br. 

Dlaczego zmieni się wysokość miesięcznej opłaty za mieszkanie?

Decyzją Prezydenta Wrocławia, Zarząd TBS Wrocław zwrócił się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o objęcie mieszkańców TBS ochroną taryfową w zakresie cen gazu. W przepisach ustawy ze stycznia br. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, nie wskazano jednoznacznie, że ochrona taryfowa dla ceny gazu przysługuje również TBS-om i SIM-om w Polsce. To zaś wskazywało, że Spółka musi kupować gaz w cenie przewidzianej dla podmiotów gospodarczych.

Dlatego Spółka jeszcze w styczniu br. zwróciła się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wskazując potrzebę doprecyzowania przepisów. Kilka tygodni później, już w lutym br., TBS Wrocław otrzymał odpowiedź od rządu, w której wskazano, że TBS-y (a więc także TBS Wrocław) są uprawnione do korzystania z taryfy ochronnej dla cen gazu.  

W dniu 19 kwietnia br. Zarząd TBS Wrocław zdecydował o obniżeniu wysokości zaliczek za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, po wcześniejszym złożeniu oświadczenia do spółki Skarbu Państwa – PGNiG o objęciu mieszkań spółki ochroną taryfową dla cen gazu. Wynika to z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

– Dotychczas Spółka płaci ok. 28 groszy netto za 1 kWh gazu, natomiast od momentu wystawienia przez PGNiG korekt faktur VAT za zużywany gaz będzie płaciła ok. 20 groszy netto za 1 kWh. Nadal czekamy na niższe faktury od spółki skarbu państwa, ale objęcie mieszkań TBS Wrocław ochroną taryfową dla ceny gazu będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. Wprowadzona przez TBS Wrocław korekta wysokości zaliczek za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę jest proporcjonalnie wyższa, ponieważ mieszkańcy – podobnie jak Spółka – zapłacili już opłaty wynikające z wcześniejszych stawek – mówi Paweł Inlgot, wiceprezes TBS Wrocław.

Ostateczne rozliczenie wpłat zaliczek za CO i podgrzewanie wody w TBS Wrocław nastąpi zgodnie z regulaminem, czyli w pierwszym kwartale 2023 r. — w zależności od indywidualnego zużycia energii cieplnej. 

Co to oznacza dla najemców mieszkań TBS Wrocław?

Dla przykładu: już za kilkanaście dni dla mieszkania powierzchni 52 m.kw. zamieszkanego przez 4 osoby w budynku z kotłownią gazową, całkowita opłata miesięczna za mieszkanie w TBS zmniejszy się o ok. 234 zł. Dzięki temu, możliwe będzie znaczne zrekompensowanie najemcom mieszkań TBS Wrocław wzrostu stawki czynszu za wynajem, która zacznie obowiązywać od 1 czerwca 2022 r. i która w ostatnich tygodniach budziła zaniepokojenie mieszkańców. 

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content