3 mln zł dla Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” na budowę Domu Opieki Wyręczającej

mat. prasowe

Samorząd Województwa Dolnośląskiego przekaże wsparcie w wysokości 3 mln zł na realizację długo wyczekiwanej inwestycji, jaką jest budowa Domu Opieki Wyręczającej przy Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zawarł z Fundacją umowę wieloletnią na to zadanie.

Inicjatywa budowy Domu Opieki Wyręczającej znana jest we Wrocławiu od wielu lat, ale niestety zawsze brakowało na nią środków finansowych. Cieszę się, że dzięki wsparciu ze strony Samorządu oraz Rządu RP uda się ją w końcu zrealizować. Jest to inicjatywa niezwykle ważna i potrzebna w niesieniu pomocy najbardziej potrzebującym – mówi Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Dofinansowanie pochodzi ze środków PFRON na realizacje robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Wniosek złożony przez Fundacje Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci został rozpatrzony pozytywnie. Kwota, o którą wnioskowała Fundacja została uwzględniona w całości. W tegorocznym naborze dofinansowanie ze środków PFRON otrzymało 9 wnioskodawców na łączną kwotę ponad 4,5 mln zł.

W Domu Opieki Wyręczającej będzie zapewniona bezpłatna, tymczasowa opieka ciężko chorym oraz niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, w których takiej opieki nie mogą zapewnić rodzice lub opiekunowie np. z uwagi na zdarzenie losowe, hospitalizację, podreperowanie kondycji psychicznej, potrzebę odpoczynku czy załatwienia codziennych spraw.

Dom Opieki Wyręczającej będzie odpowiedzią na potrzeby pacjentów i ich rodzin z terenu naszego województwa. Placówka będzie miejscem, w którym najmłodsi pacjenci uzyskają kompleksową pomoc.

Cuda wymagają tylko czasu, cierpliwości, determinacji i dzieje się ostatecznie to na co liczą ci, w których imieniu, jako nasza organizacja mówimy. Bardzo się cieszę, że nasza inicjatywa to działanie absolutnie ponad podziałami. Cel rozumiany jest przez wszystkich i jest to szalenie budującemówi Beata Hernik – Janiszewska Prezes Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Obecnie budowa Domu Opieki Wyręczającej wchodzi w kolejny etap. Niedługo rozpoczną się prace wewnątrz budynku. Całość inwestycji będzie kosztować ponad 16,5 mln złotych i ma zostać ukończona w przyszłym roku.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa

Projekt budowy Domu Opieki Wyręczającej przy Wrocławskim Hospicjum dla Dzieci w ubiegłym roku otrzymał również dofinansowanie 7 mln zł ze środków budżetu państwa. Duży wkład w pozyskanie tych środków miała Pani Poseł Mirosława Stachowiak – Różecka.

Bardzo się cieszę, że w mojej publicznej działalności spotykam ludzi zaangażowanych w projekty takie jak Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Dzięki nim moja misja jako posła nabiera zupełnie innego znaczenia, pokazuje to co w tej działalności jest najważniejsze, a do takich rzeczy w szczególności należy dobro dzieci oraz wspieranie tych, którzy tej pomocy potrzebują najbardziejmówi Mirosława Stachowiak – Różecka Poseł na Sejm RP.

Plany dotyczące Domu Opieki Wyręczającej

Podopieczni ośrodka podczas pobytu będą mieli zapewnioną bezpłatną, stałą wyspecjalizowaną opiekę pielęgniarską i lekarską, psychologiczną oraz rehabilitację. Ośrodek będzie oferował pobyty w pokojach 1- lub 2-osobowych z łazienkami oraz niezbędne zaplecze i infrastrukturę medyczną. Powierzchnia wyniesie ok. 1500 m2.

mat. prasowe

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content