Po raz kolejny sukcesy – Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego

fot. Radio Rodzina

Podczas VII Europejskiego Kongresu Samorządów została zaprezentowana kolejna edycja Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Dwudniowy kongres zgromadził prawie 2800 jednostek samorządu terytorialnego. Był miejscem wymiany poglądów oraz spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Podczas uroczystej gali I Dnia Kongresu, Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, odebrał z rąk Piotra Zgorzelskiego – Wicemarszałka Sejmu, pamiątkową statuetkę za zajęcie przez Powiat Wrocławski, po raz kolejny I miejsca w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce.

Oficjalne przekazanie zwycięskiej statuetki osobom, które bezpośrednio przyczyniły się do tego sukcesu, miało miejsce w dniu 13 kwietnia podczas Rady Biznesu Powiatu Wrocławskiego i  uroczystego posiedzenia Zarządu Powiatu Wrocławskiego. W obradach wzięli udział: Roman Potocki – Starosta Powiatu Wrocławskiego, Andrzej Szawan – Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego oraz Członkowie Zarządu: Barbara KosterskaWiesław Zając i Dariusz Jedynak, przy udziale Małgorzaty Dreiseitel – Cieślik – Skarbnika Powiatu Wrocławskiego i Anny Żygadło – Sekretarza Powiatu Wrocławskiego.

Serdecznie gratulujemy!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content