Przedsiębiorcy chcą zatrudniać obywateli Ukrainy

fot. Radio Rodzina

Wybuch wojny w Ukrainie zmienił oblicze całego świata, stawiając przed krajami, które zdecydowały się udzielić schronienia uchodźcom ukraińskim, szereg nowych wyzwań. Jednym z takich największych zadań, obok stworzenia im właściwych warunków do życia, jest także potrzeba zapewnienia obywatelom Ukrainy odpowiednich miejsc pracy, dzięki którym mogliby odzyskać niezależność i zbudować na nowo swoje życie.

Temu tematowi było poświęcone ostatnie posiedzenie Rady Biznesu Powiatu Wrocławskiego (RBPW), które zostało zorganizowane w dniu 13 kwietnia br. w siedzibie starostwa, z udziałem przedsiębiorców – członków RBPW, starosty, Zarządu i Rady Powiatu Wrocławskiego.  

Jak się okazuje, skala problemu jest znacznie większa niż mogłoby się wydawać – w samym powiecie wrocławskim, zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez samorządy, przebywa obecnie około 4 tys. uchodźców wojennych. Zdaniem starosty Romana Potockiego, który na posiedzeniu RBPW przedstawił przedsiębiorcom działania Powiatu Wrocławskiego w zakresie pomocy Ukrainie i jej obywatelom, dane te są dalece niedoszacowane i w praktyce mamy do czynienia z liczbą ok. 5-6 tysięcy uchodźców wojennych na naszym obszarze.

Zapotrzebowanie na miejsca pracy wydaje się zatem ogromne. O tym, z jakich przywilejów i korzyści mogą skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający Ukraińców, a także jak wygląda proces ich zatrudnienia, członkowie RBPW mogli dowiedzieć się z prezentacji przedstawionej podczas spotkania przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu Rafała Niewiadomskiego.

Temat wzbudził zainteresowanie przedsiębiorców, o czym świadczyły liczne pytania kierowane pod adresem przedstawicieli PUP. Po zakończeniu tej części spotkania, przewodniczący Rady Biznesu Powiatu Wrocławskiego Sławomir Hryniewicz kontynuował przyjęty porządek posiedzenia RBPW. Przedsiębiorcy przyjęli sprawozdanie z działalności Rady w 2021 r., a także omówili propozycje jej działań w najbliższej przyszłości.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content