KOGENERACJA będzie współfinansować przebudowę drogi w Siechnicach

fot. Radio Rodzina

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE podpisał z Burmistrzem Siechnic umowę określającą zasady finansowania przebudowy ul. Stawowej w Siechnicach.

Finansowanie przebudowy ul. Stawowej na odcinku od Wschodniej Obwodnicy Wrocławia do przejazdu kolejowego zaplanowane jest na lata 2024 – 2025. Na mocy podpisanej umowy KOGENERACJA przekaże Gminie kwotę w wysokości do 25% poniesionych kosztów realizacji przebudowy drogi. Tym samym wkład spółki we wspólne przedsięwzięcie osiągnąć może nawet 925 tysięcy złotych. Ulica Stawowa sąsiaduje z Nową EC Czechnica – inwestycją realizowaną przez KOGENERACJĘ.

– Ze względu na naszą ponad 120 – letnią obecność w regionie chcemy być postrzegani jako „dobry sąsiad”, dlatego zarówno inwestycja w przyjazną dla środowiska elektrociepłownię, jak i współfinansowanie przebudowy drogi to dla nas sprawy priorytetowe, bo realizowane dla dobra mieszkańców – mówi Andrzej Jedut, prezes KOGENERACJI.

Nowoczesna jednostka gazowa, która powstanie w Siechnicach w 2024 roku, zastępując obecnie funkcjonującą elektrociepłownię węglową, zapewni bezpieczeństwo oraz ciągłość dostaw ciepła i energii elektrycznej, przynosząc znaczące efekty ekologiczne w postaci czystego powietrza.

Milan Ušák, burmistrz Siechnic podkreśla: – Dzisiejsze podpisanie umowy jest doskonałym przykładem realizacji w praktyce społecznej odpowiedzialności biznesu. Składając podziękowania Panom Prezesom, cieszę się na dalszą współpracę Gminy Siechnice
i KOGENERACJI
.

Projekt Nowa EC Czechnica zostanie dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020 (MF EOG 2014-2021) w ramach obszaru priorytetowego Środowisko, gdzie realizowany jest Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, którego Operatorem jest Ministerstwo Klimatu przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz z programu NFOŚiGW pod nazwą „Energia Plus” w formie pożyczki preferencyjnej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., spółka zależna PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, to producent energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w wysokosprawnej kogeneracji, w aglomeracji wrocławskiej. KOGENERACJA składa się z trzech elektrociepłowni: EC Wrocław, EC Czechnica, EC Zawidawie. Od 2000 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2016 r. w EC Wrocław uruchomione zostały instalacje odsiarczania i odazotowania spalin pozwalające na spełnienie rygorystycznych europejskich norm środowiskowych oraz znacznie poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu.

Nasze audycje

Nasze audycje

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

Skontaktuj się z redakcją Radia Rodzina!

71 322 20 22 studio@radiorodzina.pl
Skip to content